Hudební teorie - systematika 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HTS6 Z 12 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 279 až 339 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Přednáška o vyšší hudebně teoretické problematice. Základní okruhy: úvod do hudební teorie, hudebně teoretická systematika a analýza, aplikovaná hudební teorie, vědecká hudební teorie systematická a analytická. Cílem je připravit profesionálně vybavené odborníky oboru Hudební teorie s perspektivou uplatnění na poli muzikologickém i pedagogickém.

Forma studia

Kontaktní výuka. přednáška o vyšší hudebně teoretické problematice, kritické srovnávání textů s aplikací analýzy vybraných příkladů hudební struktury

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: absolvování předmětu Hudební teorie - systematika 5

Korekvizity - studijní předměty:

Hudební teorie - specializovaná problematika 6

Analýza hudebně teoretického textu 6

Seminář hudební teorie 6

Hudební dramaturgie 2

Základy skladebné techniky 6

Estetika 2

Seminář estetiky 2

Uvedené korekvizity nejsou požadovány v případě, zvolí-li si student předmět Hudební teorie - systematika 6 v rámci svého studijního plánu jako volitelný předmět.

Obsah kurzu

Úvod do hudební analýzy

Cíl a metody hudební analýzy

Strukturální analýza hudby

Analýza hudební řeči

Melodická analýza

Harmonická analýza

Tektonická analýza

Analýza polyfonních hudebních struktur

Úvod do schenkerovské analýzy

Významné práce z oboru praktické hudební analýzy

Doporučená nebo povinná literatura

Janeček, Karel: Harmonie rozborem. Praha 1964

Forte, Allen: Introduction to Schenkerian Analysis, New York, 1993

Čas v hudbě. Sborník ze semináře hudebně vědecké oblasti SČSKU, věnovaného otázkám hudebního rytmu. Praha 1983

Janeček, Karel: Tektonika. Supraphon, Praha 1968.

Risinger, Karel: Hierarchie hudebních celků v novodobé evropské hudbě. Panton, Praha 1969.

Risinger, Karel: K otázce časového rozsahu skladeb. Hudební věda 1971, č. 2.

Tichý, Vladimír: Úvod do studia hudební kinetiky. HAMU, Praha 1994, 2. vydání 2002

Tichý, Vladimír: Tektonická úloha kinetiky v Českých tancích Bedřicha Smetany. Hudební věda 1996/1, str. 4O-5O.

Tichý, Vladimír: Systematika hudební kinetiky jako součást teorie skladby. In: Musica Nova. JAMU, Brno 1997

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na seminářích a zpracování a prezentace seminární práce k zadanému tématu přednášky

aktivity na přednáškách a seminářích

vypracování a prezentace semestrální práce

Poznámka

Přednáška se tematicky komplementárně doplňuje se Seminářem hudební teorie.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů