Hudební teorie - systematika 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HTS4 ZK 6 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 129 až 159 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Přednáška o vyšší hudebně teoretické problematice. Základní okruhy: úvod do hudební teorie, hudebně teoretická systematika a analýza, aplikovaná hudební teorie, vědecká hudební teorie systematická a analytická. Cílem je připravit profesionálně vybavené odborníky oboru Hudební teorie s perspektivou uplatnění na poli muzikologickém i pedagogickém.

Forma studia

Kontaktní výuka. přednáška o vyšší hudebně teoretické problematice, kritické srovnávání textů s aplikací analýzy vybraných příkladů hudební struktury

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: absolvování předmětu Hudební teorie - systematika 3

Korekvizity - studijní předměty:

Hudební teorie - specializovaná problematika 4

Analýza hudebně teoretického textu 4

Dějiny skladebých stylů a druhů 2

Seminář hudební teorie 4

Teorie skladby 4

Studium skladeb 4

Základy skladebné techniky 4

Dějiny hudby 4

Historicky poučená interpretace 2

Etnomuzikologie 3

Uvedené korekvizity nejsou požadovány v případě, zvolí-li si student předmět Hudební teorie - systematika 4 v rámci svého studijního plánu jako volitelný předmět.

Obsah kurzu

Dějiny hudebně teoretických systémů

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura:

Burjanek, Josef: Hudební myšlení. SPN, Praha-Brno 197O.

Černý, M. K.: Hudba antických kultur. Universita Palackého, Olomouc 1995.

Hába, Alois: Souměrnost evropského tónového systému. Rytmus, roč. IX, 1944, č. 7.

Hutter, Josef: Melodický princip stupnicových řad.

Hutter, Josef: Harmonický princip. Česká akademie věd a umění, Praha 1941.

Hutter, Josef: Hudební myšlení. V. Tomsa, praha 1943.

Kohoutek, Ctirad: Hudební styly z hlediska skladatele. Panton, Praha 1966.

Kresánek, Jozef: Tonalita.

Risinger, Karel: Intervalový mikrokosmos. Knižnice Hudební rozpravy, Supraphon, Praha 1971.

Tichý, Vladimír: Modalita. Živá hudba VIII, SPN, Praha 1983.

Poznámka:

Platnost dat k 5. 4. 2006

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

obhájení semestrální práce v odborné rozpravě

ústní zkoušky z přednesených témat

znalostí literatury, uložené ke studiu

praktických dovedností, vyplývajících z přednesených témat

Klasifikace odráží kvalitu prezentovaných znalostí a dovedností i schopnost samostatně a argumentovaně vystupovat v rozpravě.

Poznámka

Přednáška se tematicky komplementárně doplňuje se Seminářem hudební teorie.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů