Hudební teorie - systematika 4

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HTS4 zkouška 6 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 129 až 159 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Miroslav PUDLÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Miroslav PUDLÁK

Obsah

Dějiny hudebně teoretických systémů

Výsledky učení

Přednáška o vyšší hudebně teoretické problematice. Základní okruhy: úvod do hudební teorie, hudebně teoretická systematika a analýza, aplikovaná hudební teorie, vědecká hudební teorie systematická a analytická. Cílem je připravit profesionálně vybavené odborníky oboru Hudební teorie s perspektivou uplatnění na poli muzikologickém i pedagogickém.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: absolvování předmětu Hudební teorie - systematika 3

Korekvizity - studijní předměty:

Hudební teorie - specializovaná problematika 4

Analýza hudebně teoretického textu 4

Dějiny skladebých stylů a druhů 2

Seminář hudební teorie 4

Teorie skladby 4

Studium skladeb 4

Základy skladebné techniky 4

Dějiny hudby 4

Historicky poučená interpretace 2

Etnomuzikologie 3

Uvedené korekvizity nejsou požadovány v případě, zvolí-li si student předmět Hudební teorie - systematika 4 v rámci svého studijního plánu jako volitelný předmět.

Literatura

Literatura:

Burjanek, Josef: Hudební myšlení. SPN, Praha-Brno 197O.

Černý, M. K.: Hudba antických kultur. Universita Palackého, Olomouc 1995.

Hába, Alois: Souměrnost evropského tónového systému. Rytmus, roč. IX, 1944, č. 7.

Hutter, Josef: Melodický princip stupnicových řad.

Hutter, Josef: Harmonický princip. Česká akademie věd a umění, Praha 1941.

Hutter, Josef: Hudební myšlení. V. Tomsa, praha 1943.

Kohoutek, Ctirad: Hudební styly z hlediska skladatele. Panton, Praha 1966.

Kresánek, Jozef: Tonalita.

Risinger, Karel: Intervalový mikrokosmos. Knižnice Hudební rozpravy, Supraphon, Praha 1971.

Tichý, Vladimír: Modalita. Živá hudba VIII, SPN, Praha 1983.

Poznámka:

Platnost dat k 5. 4. 2006

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

obhájení semestrální práce v odborné rozpravě

ústní zkoušky z přednesených témat

znalostí literatury, uložené ke studiu

praktických dovedností, vyplývajících z přednesených témat

Klasifikace odráží kvalitu prezentovaných znalostí a dovedností i schopnost samostatně a argumentovaně vystupovat v rozpravě.

Poznámka

Přednáška se tematicky komplementárně doplňuje se Seminářem hudební teorie.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TR1-4033
Učebna 4033 (HAMU-Tržiště 18)

(Tržiště 18, Praha 1)
PUDLÁK M.
13:00–14:30
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 13:00–14:30 Miroslav PUDLÁK Učebna 4033 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů