Ruština - úplný začátečník

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SRA11 zápočet 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Lekce 1-4 učebnice Klass 1

azbuka

slovní přízvuk, redukce nepřízvučných slabik

intonace

základní fráze

minulý čas

skloňování základních zájmen

Výsledky učení

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy daného jazyka

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích

Předpoklady a další požadavky

Kurz je určen studentům, kteří daný jazyk nikdy nestudovali.

Literatura

Klass 1 Ruština pro střední školy Učebnice a pracovní sešit

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro udělení zápočtu:

Tento předmět není určen pro studenty, pro něž je ruština jazykem státní příslušnosti a/nebo mateřským jazykem.

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, pro které je ruský jazyk mateřský nebo úřední jazyk.

Min. počet studentů nutný pro vypsání předmětu: 6.

Navazující předmět (letní semestr): 702SRA12 Ruština - úplný začátečník

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů