Závěrečná zkouška z techniky a technologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304ZZTT ZK 3 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Zopakovat znalosti z technicko-technologických předmětů bakalářského i magisterského studia na oboru kamera.

Forma studia

Komisionální zkouška.

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné absolvování všech předmětů a cvičení z oblasti filmové a TV techniky.

Obsah kurzu

Souhrnná zkouška před komisí ze znalostí filmové a televizní techniky a technologií.

Doporučená nebo povinná literatura

Viz jednotlivé technicko-technologické předměty v 1.-3. ročníku bakalářského studia a 1.-2. ročníku magisterského studia.

Hodnoticí metody a kritéria

Student absolvuje zkoušku úspěšným zodpovězením tří otázek před odbornou komisí.

Webová stránka předmětu

není

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů