Závěrečná zkouška z techniky a technologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304ZZTT ZK 3 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Zopakovat znalosti z technicko-technologických předmětů magisterského studia na oboru kamera.

Forma studia

Komisionální zkouška.

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné absolvování všech předmětů a cvičení z oblasti filmové a TV techniky.

Obsah kurzu

Komisionální zkouška prověří znalosti z předmětů filmové, televizní a digitální techniky a technologií přednášených v magisterském stupni studia.

Okruhy otázek:

Vizuální efekty ve filmu a televizi

DIGITÁLNÍ TECHNIKY - 3D, VÝROBA 3D EFEKTŮ, VÝROBA 3D MODELU, LAYOUT, MODELOVÁNÍ, SCULPTING, PROCEDURALNÍ MODELACE, PHOTOGRAMETRIE, LIDAR SCANOVÁNÍ, TEXTURING

UV UNWRAPPING, VFX DYNAMICKÉ ANIMACE A SIMULACE

SOFTWARE

PARAMETRY OVLIVŇUJÍCÍ ANIMACI

INTERAKCE TUHÝCH TĚLES - RIGID BODY SIMULACE

LIGHTING

2D - ROTO &amp

SOUČASNÉ PROFESE A JEJICH PRÁCE

Optika

1.Snímací objektivy

2.Objektivy s proměnnými optickými charakteristikami

3.Hodnocení kvality, montáž a justáž objektivů

4.Vlnová optika

5.Interference světla

6.Difrakce světla

7.Polarizace světla

8.Kvantová optika

9.Holografie

Doporučená nebo povinná literatura

Richard Rickitt „The History and Technique Special effects“,

Steve Wright „ Digital Compositing for Film and Video“, First edition

Steve Wright „Digital Compositing for Film and Video“, Second Edition

Dough Kelly :“Digital Compositing in Depth“ - Coriolis Group

Jon Gress„Digital visual effects & compositing“, 2015

A.Mikš: Aplikovaná optika, Vydavatelství ČVUT, Praha 2009.

M.Jiráček, A.Mikš, V.Opočenský, J.Růžek, P.Scheufter, M.Spěvák, P.Stýblo, M.Urban:

Technické základy fotografie. 1.vyd. Praha : Komora fotografických živností, 2002. 208 s.

ISBN 80-02-01492-8.

G. Schröder: Technická optika, SNTL, Praha 1981

J.Fuka, B.Havelka: Optika, SPN, Praha 1961.

V.Vrba: Moderní aspekty klasické fyzikální optiky, Praha SNTL 1967

A.Vašíček: Optika tenkých vrstev Praha, NČSAV 1956

M.Miler: Holografie, Praha SNTL 1974

S.F.Ray: Applied photographic optics, Focal Press, New York, 2002.

Hodnoticí metody a kritéria

Student absolvuje zkoušku úspěšným zodpovězením tří otázek před odbornou komisí.

Webová stránka předmětu

není

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů