Hudebně dramatická etuda

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304HUDET Z 4 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Společné praktické cvičení umožní studentům/kám seznámit se v praxi se specifikami realizace obrazového ztvárnění taneční etudy ve spolupráci s katedrou tance na HAMU.

Forma studia

Realizace praktického cvičení sekvenční televizní technologií ve Studiu FAMU.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování semináře v ZS „Opera a tanec v kinematografii“.

Obsah kurzu

Společný televizní projekt sesterských fakult HAMU a FAMU poskytuje studentům/kám možnost audiovizuálního ztvárnění krátké taneční choreografie připravené katedrou tance na HAMU.

Doporučená nebo povinná literatura

DVD video: Black & White / The Nederlands Dance Theater and Jiri Kilyan

DVD video: Swan Lake: Ballet in three acts - Tchaikovskij, Kirov Ballet, Petipa, Ivanov

Mlíkovská, Jiřina : Choreografické etudy, Praha 1964

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

odevzdání dokončeného cvičení na nosiči DVD a kazetě DV.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů