Vizuální efekty ve filmu a televizi 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304VEF4 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit posluchače se všemi okruhy 3D postprodukčních technologií. Absolvent, magisterského oboru KK, musí mít orientaci, znalost použití a schopnost zasvěcené diskuze s tvůrci 3D, aby mohl zůstat výhradním autorem obrazové složky kinematografického díla.Výuka probíhá formou prezentace, projekcí ukázek a praktických příkladů kompozic se 3D efekty v LDK.

Forma studia

Přednáška formou prezentace, obrazový doprovod,ukázky z tvorby klasických filmových triků prováděných v kameře a duplikačními technologiemi i v digitální postprodukci. Analýza ukázek s podrobným rozborem. Projekce trikových pasáží,vše za přítomnosti autora většiny těchto ukázek.Diskuse s posluchači o jejich projektech.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování přednášek ing.Hřebačky - Digitální Workflow1.

Absolvování přednášek: ing.Bernase – Kolorimetrie, doc.Mgr.Weiser –VFX I. a VFX II.

Kurzy: odb.as.Adam Pluskal – SkatchUP, a Frame Forge ,

Obsah kurzu

Předmět navazuje na přednášky VFX III. Na filmových ukázkách ze světové tvorby i z kameramanské praxe přednášejícího provede odb.as.Adam Pluskal, posluchače technikami 3D ve filmovém a televizním průmyslu. Výrobou používaných efektů ve 3D. Jejich aplikací do různých technologiií a současným využíváním v kinematografii. Současně s přednáškou probíhá seminář praktických úkolů „VFX cvičení“ v atelieru katedry v LP v pracovně LDK. Cvičení provádí posluchači samostatně pod dohledem odb.as.Adam Pluskal a doc.A.Weisera

VIZUÁLNÍ EFEKTY IV

2. 3D VÝROBA – POKRAČOVÁNÍ Z MINULÉHO SEMESTRU

  1. LIGHTING

A.ENVIRONMENT LIGHTING - HDRI

B.POINT LIGHT

C.SPOT LIGHT

D.AREA LIGHT

E.DIRECTIONAL LIGHT

F.SUN

G.GEOMETRY EMITERS

8.SHADING

A.ZÁKLADNÍ MATERIÁLY - SHADING ALGORITMY

1.LAMBERT

2.PHONG

3.SPECULAR

4.REFRACTION

5.ANISOTROPIC

6.EMITION

B.VOLUMETRIKA

9.RENDERING

A.SCANLINE RENDERING

B.RAY CASTING

C.RAY TRACING

D.RADIOSITY

E.ANTI-ALIASING

F.MOTION BLUR

G.RENDER LAYER

H.RENDER PASS

  1. PRAKTICKÉ CVIČENÍ S UKÁZKOVOU SCÉNOU
  2. DI (DIGITAL IMAGING) - COLOR GRADING

1.GRADINGOVÉ SYSTÉMY

a)HARDWAROVÉ SYSTÉMY

Baselight

Quantel pablo

Nucoda

b)SOFTWAROVÉ SYSTÉMY

Da Vinci Resolve – praktická práce v DL

Adobe Speedgrade cs6

Final Cut

2.PRAKTICKÝ GRADING

Primární a sekundární barevné korekce

Možnosti a limity digitálního barvení obrazu

Možnosti stylizace obrazu a její nástroje

DCI projekce a specifikace

12. 2D VÝROBA

1.ROTO & PAINT

Retušování

Rotoscopování masek – Příprava pro kompositing

2.KOMPOSITING

Historie – předchůdci – optické kopírky, Air Image
,Oxberry

Historické kompoziční techniky


Digitální kompozice

Klíčovací techniky

a)Primate

b)Keylight

c)Luma

d)Chroma

e)Ultimate

Způsoby skládání elementů obrazu

Transformace

Warping / Morphing

Chromatická aberace

Bokeh rozostření

Motion blur

Objektivové deformace

Barevné vzorkování

Filmové zrno - Grain / Noise

Animování parametrů

3.DIGITÁLNÍ MATTE PAINTING – DOKRESLOVAČKY

Historické postupy

Zasněžování

Den na noc

Digital environment

Perspektivní triky

13.PROFESE VE VFX

1.PRE-PRODUCTION & ON SET

a) VFX PRODUCER

b)VFX SUPERVIZOR

c)POSTPRODUCTION SUPERVIZOR

2.POST-PRODUCTION

d)DATA WRANGLER

e)BEST BOY

f)RUNNER

3D

1.GENERALIST

2.LOOK DEV

3.RENDER WRANGLER

2D

1.ROTO & PAINT OPERATOR

2.COMPOSITOR

3.ONLINE EDITOR

DI

1.COLORIST

3.SOUČASNÉ PROFESE A JEJICH PRÁCE

4 . OPAKOVÁNÍ – PŘÍPRAVA TRIKOVÉHO PROJEKTU


1.PLÁNOVÁNÍ

2.ROZBORY

3.VÝTVARNÉ NÁVRHY

4.PŘESNÁ CHARAKTERISTIKA

5.TECHOLOGICKÉ ZKOUŠKY

6.ROZPOČTY

7.ORGANIZACE VÝROBY

8.PIPELINE

9.ON-SET SUPERVIZOR

10.ZÁZNAM NATÁČENÍ

11.PLÁNOVÁNÍ POSTPRODUKCE

12.Ř̌ÍZENÍ A KONTROLA VÝROBY


Doporučená nebo povinná literatura

Richard Rickitt „The History and Technique Special effects“,

Steve Wright „ Digital Compositing for Film and Video“, First edition

Steve Wright „Digital Compositing for Film and Video“, Second Edition

Dough Kelly :“Digital Compositing in Depth“ - Coriolis Group

Jon Gress„Digital visual effects & compositing“, 2015

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na přednáškách a cvičení, zkouška probíhá individuálně, formou pohovoru,otázky z tématu, vysvětlení postupů na konkrétních příkladech.

Hlediska hodnocení:

Úroveň znalostí a orientace v oboru.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů