Vizuální efekty ve filmu a televizi 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304VEF4 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit posluchače se všemi okruhy 3D postprodukčních technologií. Absolvent, magisterského oboru KK, musí mít orientaci, znalost použití a schopnost zasvěcené diskuze s tvůrci 3D, aby mohl zůstat výhradním autorem obrazové složky kinematografického díla.Výuka probíhá formou prezentace, projekcí ukázek a praktických příkladů kompozic se 3D efekty v LDK.

Forma studia

Přednáška formou prezentace, obrazový doprovod,ukázky z tvorby klasických filmových triků prováděných v kameře a duplikačními technologiemi i v digitální postprodukci. Analýza ukázek s podrobným rozborem. Projekce trikových pasáží,vše za přítomnosti autora většiny těchto ukázek.Diskuse s posluchači o jejich projektech.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování přednášek ing.Hřebačky - Digitální Workflow1.

Absolvování přednášek: ing.Bernase – Kolorimetrie, doc.Mgr.Weiser –VFX I. a VFX II.

Kurzy: odb.as.J.Ježek – SkatchUP, a Frame Forge ,

Obsah kurzu

Předmět navazuje na přednášky VFX III. Na filmových ukázkách ze světové tvorby i z kameramanské praxe přednášejícího provedu posluchače technikami 3D ve filmovém a televizním průmyslu. Výrobou používaných efektů ve 3D. Jejich aplikací do různých technologiií a současným využíváním v kinematografii. Současně s přednáškou probíhá seminář praktických úkolů „VFX cvičení“ v atelieru katedry v LP v pracovně LDK. Cvičení provádí posluchači samostatně pod dohledem odb.as.J.Ježka a doc.A.Weisera

VIZUÁLNÍ EFEKTY IV

2. 3D VÝROBA – POKRAČOVÁNÍ Z MINULÉHO SEMESTRU

  1. LIGHTING

A.ENVIRONMENT LIGHTING - HDRI

B.POINT LIGHT

C.SPOT LIGHT

D.AREA LIGHT

E.DIRECTIONAL LIGHT

F.SUN

G.GEOMETRY EMITERS

8.SHADING

A.ZÁKLADNÍ MATERIÁLY - SHADING ALGORITMY

1.LAMBERT

2.PHONG

3.SPECULAR

4.REFRACTION

5.ANISOTROPIC

6.EMITION

B.VOLUMETRIKA

9.RENDERING

A.SCANLINE RENDERING

B.RAY CASTING

C.RAY TRACING

D.RADIOSITY

E.ANTI-ALIASING

F.MOTION BLUR

G.RENDER LAYER

H.RENDER PASS

  1. PRAKTICKÉ CVIČENÍ S UKÁZKOVOU SCÉNOU
  2. DI (DIGITAL IMAGING) - COLOR GRADING

1.GRADINGOVÉ SYSTÉMY

a)HARDWAROVÉ SYSTÉMY

Baselight

Quantel pablo

Nucoda

b)SOFTWAROVÉ SYSTÉMY

Da Vinci Resolve – praktická práce v DL

Adobe Speedgrade cs6

Final Cut

2.PRAKTICKÝ GRADING

Primární a sekundární barevné korekce

Možnosti a limity digitálního barvení obrazu

Možnosti stylizace obrazu a její nástroje

DCI projekce a specifikace

12. 2D VÝROBA

1.ROTO & PAINT

Retušování

Rotoscopování masek – Příprava pro kompositing

2.KOMPOSITING

Historie – předchůdci – optické kopírky, Air Image
,Oxberry

Historické kompoziční techniky


Digitální kompozice

Klíčovací techniky

a)Primate

b)Keylight

c)Luma

d)Chroma

e)Ultimate

Způsoby skládání elementů obrazu

Transformace

Warping / Morphing

Chromatická aberace

Bokeh rozostření

Motion blur

Objektivové deformace

Barevné vzorkování

Filmové zrno - Grain / Noise

Animování parametrů

3.DIGITÁLNÍ MATTE PAINTING – DOKRESLOVAČKY

Historické postupy

Zasněžování

Den na noc

Digital environment

Perspektivní triky

13.PROFESE VE VFX

1.PRE-PRODUCTION & ON SET

a) VFX PRODUCER

b)VFX SUPERVIZOR

c)POSTPRODUCTION SUPERVIZOR

2.POST-PRODUCTION

d)DATA WRANGLER

e)BEST BOY

f)RUNNER

3D

1.GENERALIST

2.LOOK DEV

3.RENDER WRANGLER

2D

1.ROTO & PAINT OPERATOR

2.COMPOSITOR

3.ONLINE EDITOR

DI

1.COLORIST

3.SOUČASNÉ PROFESE A JEJICH PRÁCE

4 . OPAKOVÁNÍ – PŘÍPRAVA TRIKOVÉHO PROJEKTU


1.PLÁNOVÁNÍ

2.ROZBORY

3.VÝTVARNÉ NÁVRHY

4.PŘESNÁ CHARAKTERISTIKA

5.TECHOLOGICKÉ ZKOUŠKY

6.ROZPOČTY

7.ORGANIZACE VÝROBY

8.PIPELINE

9.ON-SET SUPERVIZOR

10.ZÁZNAM NATÁČENÍ

11.PLÁNOVÁNÍ POSTPRODUKCE

12.Ř̌ÍZENÍ A KONTROLA VÝROBY


Doporučená nebo povinná literatura

Richard Rickitt „The History and Technique Special effects“,

Steve Wright „ Digital Compositing for Film and Video“, First edition

Steve Wright „Digital Compositing for Film and Video“, Second Edition

Dough Kelly :“Digital Compositing in Depth“ - Coriolis Group

Jon Gress„Digital visual effects & compositing“, 2015

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na přednáškách a cvičení, zkouška probíhá individuálně, formou pohovoru,otázky z tématu, vysvětlení postupů na konkrétních příkladech.

Hlediska hodnocení:

Úroveň znalostí a orientace v oboru.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů