Klauzurní zkouška 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304KLZ3 zkouška 2 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Posluchač prezentuje před komisí oborové cvičení „Hudebně dramatická etuda“, „Společné cvičení“ a obrazovou prezentaci přípravy cvičení „Barevná etuda“

Výsledky učení

Praktická výuka a její hodnocení před klauzurní komisí.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Literatura

žádný

Hodnoticí metody a kritéria

Ke klauzurní zkoušce posluchač předkládá cvičení „Hudebně dramatická etuda“, případně společné cvičení, obojí je prezentováno na veřejné projekci. Součástí je také obrazová prezentace přípravy cvičení „Barevná etuda“. Vše je hodnoceno komisí. Klauzurní zkoušku nelze opakovat.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů