Klauzurní zkouška 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304KLZ3 ZK 2 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Praktická výuka a její hodnocení před klauzurní komisí.

Forma studia

vlastní kreativní činnost

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Posluchač prezentuje před komisí oborové cvičení „Hudebně dramatická etuda“, „Společné cvičení“ a obrazovou prezentaci přípravy cvičení „Barevná etuda“

Doporučená nebo povinná literatura

žádný

Hodnoticí metody a kritéria

Ke klauzurní zkoušce posluchač předkládá cvičení „Hudebně dramatická etuda“, případně společné cvičení, obojí je prezentováno na veřejné projekci. Součástí je také obrazová prezentace přípravy cvičení „Barevná etuda“. Vše je hodnoceno komisí. Klauzurní zkoušku nelze opakovat.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů