Tisk studijního plánu

Studijní plán Kamera - magistr_1920_2ročník – 2. ročník

Studijní obor: Kamera
Katedra kamery
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Hlavní předměty
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinné předměty
Aktuální kameramanské postupy 304AKAP Z 2 2T
Obrazová narace a její současné stylizační trendy 304ON1 Z 2 25S 304ON2 Z 2 25S
Příprava teoretické diplomové práce
 
304PDP Z 1 6S
Seminář kameramanské tvorby 304SEK9 Z 2 2T 304SEK10 Z 2 2T
Závěrečná zkouška z techniky a technologie
 
304ZZTT ZK 3
Živý střih: divadlo 306ZSD Z 1 4S
Živý střih: koncert klasické hudby
 
306ZSKH Z 1 4S Předmět není vypsán
Absolventská praktická práce
 
304APRP Z 11
Barevná etuda
 
304BAE3 ZK 7
Hudebně dramatická etuda
 
304HUDET Z 4 Předmět není vypsán
O obrazech 304OB1 Z 2 2/t 304OB2 ZK 3 2/t
Společná cvičení 1. a 2. mgr. ročníku
 
304SCM Z 11
Minimální počet kreditů za semestr 8 40
Povinně volitelné předměty
Druhý cizí jazyk - povinný výběr-1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 5 kreditů
Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Moduly KK_1920
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 8 40
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 22 -10
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

304KKM19201R # 304KKM-1819 #