Barevná etuda 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304BAE1 zápočet 3 česky zimní

Garant předmětu

Jaroslav BRABEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav BRABEC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Prokázat teoretickou i praktickou schopnost ovládat barevnost filmového obrazu a koncepčně vést emotivní znění filmu, tak aby postupným barevným vývojem postav i prostředí byla reflektována literární stavba předchozí filmové literatury.

Forma studia

Explikace a zadání cvičení, natáčení a dokončení.

Předpoklady a další požadavky

Všeobecná kulturní vzdělanost a citlivost ke světu barev kolem nás. Vztah dramaturgie příběhu k analogické proměně barevných vztahů.

Obsah kurzu

Barevná etuda / FOT XII digitální fotografie, storyboard (zimní semestr)

BE je oborové filmové cvičení KK o ovladatelnosti barvy a jejího významového působení ve filmovém obraze. Musí být koncipovaným skladebným útvarem, kde se do hry výrazně dostávají barevné účiny a funkce. Natáčí se na filmovou negativní surovinu 35mm s následným digi. skenem.

Posluchač by zde měl prokázat schopnost aplikovat zákonitosti barevných vztahů pro vyjádření daných situací děje. Měl by si zvolit takovou formu tématu, kde by se silněji uplatnila složka emocionální než popisná a kde by projevil svůj postoj a způsob estetické zaujatosti.

Přístup dramatický, který výrazně vyjadřuje konfliktnost situací děje, je preferován před přístupem lyrickým nebo epickým. Lze uvažovat i dokumentaristicky vytvořenou formu příběhu.

Volba námětu a koncepce zpracování BE se konzultuje s pedagogem v semináři od počátku zimního semestru.

Student na námětu i scénáři, jako i na natáčení pracuje samostatně. Pokud si k realizaci cvičení student KK přizve další spolupracovníky (scénárista, režisér, zvukař, střihač, produkční) je i v tom případě student KK jedinou odpovědnou osobou za kvalitu a naplnění pedagogického záměru cvičení BE. Je vhodné, aby případní spolupracovníci docházeli na konzultace do semináře BE

Rozsah BE je max. 4,5 minuty. Takovému časovému parametru a finančním možnostem cvičení je posluchač KK povinen přizpůsobit od samého počátku stavbu děje příběhu.Delší stopáž nebude uznána jako splněné cvičení a B.E. nebude připuštěna do absolventského magisterského souboru.

Realizační fáze BE:

a) námět do 31.10. t.r.

b) literární scénář do 30.11. t.r.

c) technický scénář

definitivní podoba technického scénáře BE a FOT XII je podmínkou zápočtu zimního semestru

d) barevná koncepce – písemná i grafická, digitálně vytvořená koncepce barevné škály není připuštěna. POuze autorská, vlastnoručně malovaná.

e) fotografické studie barevnosti prostředí a kostýmů. Moodboard není připuštěn, pouze konkrétně vyfotografované studie, vztahující ke scénáři BE

f) technické požadavky na osvětlení a kamerovou techniku

splnění všech bodů přípravy opodstatňuje studenta podat žádost o podpis výrobního listu vedoucímu pedagogovi semináře BE KK

Technické zajištění BE je třeba řešit na realizační poradě s vedením Studia Famu

Barevná etuda je součástí uměleckého souboru magisterského.

Student je povinen zkontrolovat technický stav DCP před projekcí.

Dokončení BE podle workflow.

Workfolw - Barevná etuda - 35mm

1.fáze výroby

Po natočení a laboratorním zpracování přepis do HD 1920x1080 ProRes 422 nebo proxy s TC pro offline střih, 4 x 122m 35mm, hrubý materiál - i/o post

Offline střih a timing úvodních a závěrečných titulků – final cut, avid - FAMU

Export EDL a obrazové reference – FAMU

2.fáze výroby (podmínkou je schválení offline/střihu vedoucím pedagogem)

4K sken do 10bit LOG DPX podle EDL v přesahy - i/o post

Online podle EDL - i/o post

Barevné korekce - povoleny jsou pouze primární barevné korekce - jas, kontrast, celková saturace, RGB - i/o post

Barevná etuda obsahuje pouze jeden úvodní titulek:

Oborové cvičení Katedry kamery FAMU

Barevná etuda

jméno studenta/tky

jméno vedoucího pedagoga

rok výroby

Na závěr BE bude technická tabulka KK. Žádné další titulky se jmény spolupracujících studentů nebudou.

Nasazení zvuku - i/o post

Export 4K DCP, ProRes 422 HD – i/o post

Zálohování výsledků - FAMU

Doporučená nebo povinná literatura

scénář

Hodnoticí metody a kritéria

Rozbor přípravných prací - námětu, příprava na realizaci filmu. Podmínkou pro udelění zápočtu je dodržení termínu odezvdání podkladů, viz návody na cvičení + účast na semináři Barevné kinematografie min. 70% + odevzdání cvičení FOT XII ve fromě storyboardu.

Odevzdání určené a schválené části přípravy v ZS je formou vytištěné a „svázané knihy“ se jménem studenta.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů