Vizuální efekty ve filmu a televizi 3

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304VEF3 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Antonín WEISER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Antonín WEISER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit posluchače se všemi okruhy 3D postprodukčních technologií. Absolvent, magisterského oboru KK, musí mít orientaci, znalost použití a schopnost zasvěcené diskuze s tvůrci 3D, aby mohl zůstat výhradním autorem obrazové složky kinematografického díla.Výuka probíhá formou prezentace, projekcí ukázek a praktických příkladů kompozic se 3D efekty v LDK.

Forma studia

Přednáška formou prezentace, obrazový doprovod,ukázky z tvorby klasických filmových triků prováděných v kameře a duplikačními technologiemi i v digitální postprodukci. Analýza ukázek s podrobným rozborem. Projekce trikových pasáží,vše za přítomnosti autora většiny těchto ukázek.Diskuse s posluchači o jejich projektech.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování přednášek ing.Hřebačky - Digitální Workflow 1.

Absolvování přednášek: ing.Bernase – Kolorimetrie, doc.Mgr.Weiser –VFX I. a VFX II.

Kurzy: odb.as.J.Ježek – SkatchUP, a Frame Forge.

Obsah kurzu

Předmět navazuje na přednášky VFX II. Na filmových ukázkách ze světové tvorby i z kameramanské praxe přednášejícího provedu posluchače technikami 3D ve filmovém a televizním průmyslu. Výrobou používaných efektů ve 3D. Jejich aplikací do různých technologiií a současným využíváním v kinematografii. Současně s přednáškou probíhá seminář praktických úkolů „VFX cvičení“ v atelieru katedry v LP a v pracovně LDK. Cvičení provádí posluchači samostatně pod dohledem odb.as.J.Ježka a doc.A.Weisera

VIZUÁLNÍ EFEKTY III.

  1. DIGITÁLNÍ TECHNIKY - 3D

a.Výroba 3D Efektů

b.Výroba 3D Modelů

c.Výroba 3D Scény.

D.Digitální Kompozice s 3D Kamerou

2. 3D VÝROBA

1.LAYOUT

2.MODELOVÁNÍ

a)POLYGONÁLNÍ MODELACE

b)MODELACE Z KŘIVEK

c)SCULPTING

d)PROCEDURALNÍ MODELACE

e)PHOTOGRAMETRIE

f)LIDAR SCANOVÁNÍ

3.TEXTURING

a)UV UNWRAPPING

b)TEXTURE PAINTING

4.RIGGING/SETUP

5.ANIMATION

a)POSTAVY

b)OBLIČEJE

c)OBJEKTOVÁ

d)KAMERY

6.VFX DYNAMICKÉ ANIMACE A SIMULACE

A.SOFTWARE

1.HUDINY

2.REAL FLOW

3.BLENDER

4.MAYA BIFROST

5.NAIAD

B.ČÁSTICOVÉ SIMULACE - PARTICLES

1.PARAMETRY OVLIVŇUJÍCÍ ANIMACI


a)ZDROJ VZNIKU

b)RYCHLOST POHYBU

c)GRAVITACE

d)SILOVÉ POLE

e)KOLIZE

f)DÉLKA ŽIVOTA ČÁSTIC

g)ZMĚNA JASU

h)ZMĚNA BARVY

2.MOŽNÉ VÝSTUPY

a)VLASY, CHLUPY, TRÁVY, PEŘÍ

b)OHŇOSTROJ

c)JISKRY

d)PRACH

e)SNÍH

C. TEKUTINOVÉ SIMULACE - FLUID

1.PARAMETRY OVLIVŇUJÍCÍ ANIMACI

a)HUSTOTA

b)ROZMĚR MEDIA

c)ČAS

d)VISKOZITA

2.MOŽNÉ VÝSTUPY

a)NÁPOJE

b)MED

c)LAVINA

d)LÁVA

e)MRAKY

f)VODA

D. OHŇOVÉ & KOUŘOVÉ SIMULACE - FIRE & SMOKE

E. TKANINOVÉ SIMULACE - CLOTH

F. INTERAKCE TUHÝCH TĚLES - RIGID BODY SIMULACE

G. CROWD SIMULATIONS

Doporučená nebo povinná literatura

Richard Rickitt „The History and Technique Special effects“,

Steve Wright „ Digital Compositing for Film and Video“, First edition

Steve Wright „Digital Compositing for Film and Video“, Second Edition

Dough Kelly :“Digital Compositing in Depth“ - Coriolis Group

Jon Gress„Digital visual effects & compositing“, 2015

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na přednáškách a cvičení, klasifikovaný zápočet probíhá individuálně, formou pohovoru,otázky z tématu, vysvětlení postupů na konkrétních příkladech.

Hlediska hodnocení:

Úroveň znalostí a orientace v oboru.

Poznámka

výuka distančně

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 226
Laboratoř dig. kinematogr.

(Lažanský palác)
WEISER A.
12:20–13:55
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 12:20–13:55 Antonín WEISER Laboratoř dig. kinematogr.
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů