Zjednodušený studijní plán Scenáristika a dramaturgie - magistr_1920_2ročník

Katedra scenáristiky a dramaturgie

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Studijní obor: Scenáristika a dramaturgie

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
301DRTR1 Dramaturgické trendy, postupy a praxe 1 ZK 5
301KRS1 Krátkometrážní scénář pro realizační cvičení 1 Z 3
301NV1 Narace ve výtvarném umění 1 Z 1
301PZDP Prezentace záměru diplomové práce Z 1
301SCDL1 Scenáristická dílna 1 ZK 5
301TDP1 Seminář k teoretické diplomové práci 1 Z 3
301WIR1 Writer’s Room 1 Z 4
Kreditů z povinných předmětů 22
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
301LTT Literatura: témata a trendy ZK 2
301PP Pedagogická praxe KSD Z 5
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty Mgr - pouze pro KSD
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU_1920
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk - povinný výběr-1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KSD
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
301DRTR2 Dramaturgické trendy, postupy a praxe 2 ZK 5
301FPPC Formální příprava na praktickou činnost v audiovizi Z 1
301NV2 Narace ve výtvarném umění 2 Z 1
301PZDS Prezentace záměru diplomového scénáře Z 1
301SCD2 Scenáristická dílna 2 ZK 5
301TDP2 Seminář k teoretické diplomové práci 2 Z 3
301WIR2 Writer’s Room 2 Z 4
301ZSPM1 Závěrečné soustředění pro magistry v Poněšicích 1 Z 5
Kreditů z povinných předmětů 25
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
301PP Pedagogická praxe KSD Z 5
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty Mgr - pouze pro KSD
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU_1920
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk - povinný výběr-1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KSD
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 13
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
301SCDL3 Scenáristická dílna 3 ZK 5
301VDTV Vývoj a dramaturgie TV forem Z 3
301WIR3 Writer’s Room 3 Z 4
Kreditů z povinných předmětů 12
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
301LTT Literatura: témata a trendy ZK 2
301PP Pedagogická praxe KSD Z 5
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty Mgr - pouze pro KSD
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU_1920
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk - povinný výběr-1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KSD
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
301KD Koncept diplomové práce Z 5
301NDIS Námět diplomového scénáře ZK 3
301PRDR Producentská dramaturgie Z 3
301SCD4 Scenáristická dílna 4 ZK 5
301VDS Verze diplomového scénáře ZK 12
301WIR4 Writer’s Room 4 Z 4
301ZSPM2 Závěrečné soustředění pro magistry v Poněšicích 2 Z 5
Kreditů z povinných předmětů 37
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
301PP Pedagogická praxe KSD Z 5
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty Mgr - pouze pro KSD
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU_1920
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk - povinný výběr-1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KSD
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 11
Celkem kreditů za ročník 60