Scénická a filmová hudba 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101SFHU1 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Praktické cvičení zaměřené na kompozičně technické aspekty skladatele v oblasti audiovizuální tvorby a vlastní realizaci autorské hudby, respektive zvukové stopy jako doprovodu audiovizuálního díla.

Hlavní oblasti rozvíjení praktických dovedností:

Workflow skladatele filmové hudby ve 21. století.

Komunikace v produkčním teamu, základní profese filmové produkce, prostupnost tvůrčí odpovědnosti.

Odpovědnost hudebního skladatele ve filmové produkci.

Technologická připravenost skladatele.

Forma studia

Cvičení, 2 hodiny týdně.

Pondělí, 15.30 - 17:00

LAB 019 , vstup z Malostranského náměstí.

Předpoklady a další požadavky

Praktická i teoretická zkušenost skladatele na úrovni bakalářského studia skladby a příbuzných oborů (harmonie, teorie forem, instrumentace)

Schopnost alespoň základní orientace v jakémkoli prostředí DAW (Pro Tools výhodou)

Obsah kurzu

Mluvené slovo versus hudba - dva rytmické koncepty.

Reálné a virtuální hudební nástroje

MIDI, Temptrack a realizace filmové partitury

MIX hudby a zvuku - proč může být ošklivý zvuk ve filmu krásný (a naopak)

Otázky autorských práv při realizaci filmové hudby

Doporučená nebo povinná literatura

https://monoskop.org/images/6/6d/Chion_Michel_Audio-Vision.pdf

Hodnoticí metody a kritéria

Soustavnost práce z týdne na týden, kvalita zpracování a originalita tvůrčí práce.

Rámcové praktické výstupy pro úspěšné uzavření obou semestrů

1/ Hudba jako doprovod mluveného slova

2/ Krátká studie k zadanému filmovému klipu (max. 2 minuty)

3/ Hudba k novému filmu (bude organizováno průběžné podle reálných potřeb, v komunikaci z kolegy z FAMU, resp. na základě vlastních kontaktů)

Webová stránka předmětu

filmografie
učitele
/
instructor's
filmography
http://michalrataj.com/?page_id=15

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů