Krátký film – spolupráce scenáristy a režiséra

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302KSSR Z 2 3T česky zimní

Garant předmětu

Saša GEDEON

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Barbora STEHLÍKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je připravit krátké scénáře (v rozsahu cca 15 minut) a dovést je k realizaci.

Tvůrčím záměrem semináře je prohloubení spolupráce mezi katedrou scenáristiky a dramaturgie a katedrou režie.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

U obou profesí se předpokládá ochota k vzájemné spolupráci, která zahrnuje vnímavost k specifikům, osobitosti a rukopisu tvůrčího partnera.

Obsah kurzu

Záměrem výuky je vytvořit literární scénář, ve kterém autor projeví schopnost filmového vidění i filmové narace. Forma textu by měla předznamenávat filmový jazyk snímku, reflektovat budoucího čtenáře - režiséra a nacházet takové popisy, které napomůžou přesné interpretaci děje, postav i atmosféry.

Režisér, který se textu ujme, by se měl pokusit porozumět mu v celé jeho šíři, pochopit jeho východiska a vrstvy, což ve výsledku znamená, že autor - režisér poznává důsledně tvůrčí záměr autora-scenáristy.

Cílem semináře je nalezení a znovuobjevení pravidel vzájemné tvůrčí spolupráce scenáristy a režiséra, která ve výsledku vede k navýšení díla jako celku.Režisér, který se textu ujme, by se měl pokusit porozumět mu v celé jeho šíři, pochopit jeho východiska a vrstvy, což ve výsledku znamená, že autor - režisér poznává důsledně tvůrčí záměr autora - scenáristy.

Doporučená nebo povinná literatura

není požadována

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen za dokončený scénář.

Termín odevzdání scénáře do 31.ledna 2018.

Poznámka

Průběžné konzultace a dramaturgie textů.

V druhé fázi dohled nad spoluprací scenáristy a režiséra.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů