Televizní seriály optikou feministických teorií

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
376TST zkouška 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Kurz kriticky paředstaví televizní produkci pořadů seriálového typu od soap oper a telenovel přes reality show a dalsí zábavní pořady až po tzv. quality TV. Aplikace feministických teorií se zaměřuje na specifikaci jednotlivých žánrů, obsahů a formátů až k publiku a důsledkům televizní produkce v rámci televizního a filmového průmyslu. Předmět si dále klade za cíl představit základní přístupy k mediální konstrukci genderu. Zabývá se jí ve vztahu k mediálním obsahům. Každý blok se zabývá teoretickou reflexí dané problematiky, představuje také empirická data a příklady z praxe.

 1. týden (5. října)

Úvod do tematiky

(studující nemají zadanou povinnou literaturu)

 1. týden (12. října)

Seriály o ženách a pro ženy

•Connell, R. W. 1987. Gender and Power. Cambridge, Oxford: Polity Press, pp. 245–253.

•Mulvey, L., Silverman, K., Lauretis de, T., Creed, B. (eds.). Feminist Film Theorists. The Male Gaze. London and New York: Routledge, pp. 31-45.

seriál: Sex and the City s03e06

 1. týden (19. října)

Seriály jako mikroperspektiva společnosti (sociální stratifikace)

•Fiske, J. Jak rozumět populární kultuře. Praha: Akropolis, s. 147-183.

•Jiroutová-Kynčlová, T., Baslarová, I. Dynamické formy a žánry: Reprezentace genderu v populární kultuře. In Gender a výzkum, Jiroutová-Kynčlová, T., Baslarová, I. (eds.) Reprezentace genderu v populární kultuře. 2022 (roč. 23), číslo 1.

seriál: The Leftovers s01e01

 1. týden (26. října)

Neviditelný patriarchát a reprezentace LGBTQ+

•Mulvey, L., Silverman, K., Lauretis de, T., Creed, B. (eds.). Feminist Film Theorists. Queering Desire. London and New York: Routledge, pp. 75-91.

•Sokolová, V., Kobová, L. (eds.). Odvaha nesouhlasit. Feministické myšlení Hany Havelkové a jeho reflexe. Baslarová, I. Dietlovy televizní osamělé ženy jako potížistky patriarchátu. Praha: FHS UK, s. 485-496.

seriál: Deadloch s01e01

 1. týden (2. listopadu)

Seriály, které mohou říkat pravdu: žánr fantasy

•Rich, R. B. From Repressive Tolerance to Erotic Liberation: Maedchen in Uniform. In: Doean, M. N., Mellencamp, P., Williams, L. (eds.). Re-vision: Essays in Feminist Film Criticism, pp. 100-131.

seriál: True Blood s01e01

 1. týden (9. listopadu)

Utopie, dystopie a antiutopie

•Heath, S. Three Essays on Subjectivity. 1986. In: de Lauretis, T. (ed.): Feminist Studies/Critical Studies. London: The MacMillan Press LTD.

seriál: Příběh služebnice s01e06

 1. týden (16. listopadu)

Soap opery a telenovely jako tzv. femininní televizní žánr

•Angová, I. 1985. Divákem Dallasu. Soap opera a melodramatická imaginace. Praha: Akropolis, s. 49-59.

•Baslarová, I.: Divačka „růžové knihovny“: „U sci-fi žehlím, u Růžovky si sednu, ani se nehnu.“ Preference postav na základě genderového vztahování se publika Ordinace v růžové zahradě. In Mediální studia, I/2014.

seriál: Yo soy Betty, la fea (Ošklivka Betty) s01e01

 1. týden (23. listopadu)

Mýtus romantické lásky jako nástroj patriarchátu

•Luhmann, N. Romantická láska. In: Láska jako vášeň. Paradigm Lost. Praha: Prostor, s. 135-151.

seriál: Outlander s01e07

 1. týden (30. listopadu)

Tam, kam ženy nesmí: žánr sci-fi a adaptace počítačových her

•Čuřín, M. Hanba tvůrců a chvála hráče? O genderových stereotypech a subverzivním hraní digitálních her. In Gender a výzkum, Jiroutová-Kynčlová, T., Baslarová, I. (eds.) Reprezentace genderu v populární kultuře. 2022 (roč. 23), číslo 1.

seriál: Star Trek: Voyager s04e11

 1. týden (7. prosince)

Násilí a znásilnění: ženy jako oběti, mstitelky a vražedkyně

•Lowery, M. M. The Traditional Romance Formula. In: Dines, Humez (eds.): Gender, Race and Class in Media. London: Sage, 1995.

seriál: One Night s01e06

 1. týden (14. prosince)

Realismus: hrdinky každodennosti

•Fiske, J. Gendered Television: Femininity. In: Gender, Race and Class in Media. Gail Dines and Jean M. Humes (eds.). London: Sage. 1995, s. 340-348.

seriál: Derry Girls s01e01

 1. týden (21. prosince)

Superheroes x superzeroes

•Robinson, L. S. 2004. Wonder Women. Feminisms and Superheroes. New York, London: Routledge, pp. 65–95.

seriál: The Boys s03e08

Výsledky učení

Kurz si klade za cíl seznámit studující se základními feministikými teoriemi vycházejícími ze sociálního konstruktivismu a s feministickými filmovými a televizními teoriemi tak, aby byli/y sutdující schopné/i identifikovat a interpretovat reprezentaci genderu v audiovizuálních dílech. Studující se seznámi nejen s obvyklými genderovými stereotypy a klišé, ale také s možnostmi subverzivního zobrazení genderových rolí a identit včetně přesahů ke queer reprezentacím.

Předpoklady a další požadavky

Žádné

Literatura

Povinná literatura

•Angová, I. 1985. Divákem Dallasu. Soap opera a melodramatická imaginace. Praha: Akropolis.

•Connell, R. W. 1987. Gender and Power. Cambridge, Oxford: Polity Press.

•Čuřín, M. Hanba tvůrců a chvála hráče? O genderových stereotypech a subverzivním hraní digitálních her. In Gender a výzkum, Jiroutová-Kynčlová, T., Baslarová, I. (eds.) Reprezentace genderu v populární kultuře. 2022 (roč. 23), číslo 1.

•Mulvey, L., Silverman, K., Lauretis de, T., Creed, B. (eds.). Feminist Film Theorists. London and New York: Routledge.

•Luhmann, N. Romantická láska. In: Láska jako vášeň. Paradigm Lost. Praha: Prostor.

•Fiske, J. Jak rozumět populární kultuře. Praha: Akropolis.

•Lowery, M. M. The Traditional Romance Formula. In: Dines, Humez (eds.): Gender, Race and Class in Media. London: Sage, 1995.

•Heath, S. Three Essays on Subjectivity. 1986. In: de Lauretis, T. (ed.): Feminist Studies/Critical Studies. London: The MacMillan Press LTD.

•Robinson, L. S. 2004. Wonder Women. Feminisms and Superheroes. New York, London: Routledge.

•Baslarová, I.: Divačka „růžové knihovny“: „U sci-fi žehlím, u Růžovky si sednu, ani se nehnu.“ Preference postav na základě genderového vztahování se publika Ordinace v růžové zahradě. In Mediální studia, I/2014.

Doporučená literatura

•Merck, M. Sexuality in the City. 2004. In: Akass, K., McCabe, J. (eds.): Reading Sex and the City. New York: I. B. Tauris.

•Skeggs, B., Wood, H. Turning it on is a class act: immediated object relations with television. Media Culture Society, 2011, 33: 941.

•Chances, L. S., Watkins, B. X. 2006. Gender, Race and Class. Ofxord: Blackwell Publishing, pp. 17–49.

•Allen, L. ''Sensitive and Real Macho All at the Same Time'': Young Heterosexual Men and Romance. Men and Masculinities, 2007 10: 137.

•Alberto, M. 2015. “Of dubious and questionable memory”. The Collision of Gender and Canon in Creating Sherlock’s Postfeminist Femme Fatale. In: Farghaly, N. (ed.): Gender and the Modern Sherlock Holmes. Jefferson: McFarland & Company, Inc., Publishers.

•Robinson, L. S. 2004. Wonder Women. Feminisms and Superheroes. New York, London: Routledge, pp. 65–95.

•Fiske, J. Gendered Television: Femininity. In: Gender, Race and Class in Media. Gail Dines and Jean M. Humes (eds.). London: Sage. 1995, s. 340-348.

•Warnke, G. After Identity. 2007. Rethinking Race, Sex and Gender. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 49–82.

•Geraghty, Ch. 1995. Social Issues and Realist Soaps: A Study of British Soaps in the 1980s/1990s. In: To be continued... Soap operas around the world. Robert C. Allen (ed.). London: Routledge, s. 66–81.

•Loewe, B. 2008. How We Enter: Men, Gender, and Sexualt Assault. In: Men Speak Out. Views on Gender, Sex, and Power. Tarrant, S. (ed.). New York and London: Routledge.

•Kellner, D. Cultural Studies, Multiculturalism and Media Culture. In: Dines, Humez (eds.): Gender, Race and Class in Media. London: Sage, 1995.

•Adamou, Ch. 2011. Evolving Portrayals of Masculinity in Superhero Films. In: Gray, R. J., Kaklamanidou, B. (eds.): The 21st Century Superhero Essays on Gender, Genre and Globalization in Film. Jefferson: McFarland & Company, Inc., Publishers.

Hodnoticí metody a kritéria

•80% účast a aktivita na semináři - tj. tolerovány jsou 2 absence.

•závěrečná esej v rozsahu 3NS, studující musí využít nejméně tři titulů z povinné literatury (70 %)

•námět vlastního seriálu s ohledem na genderovou tematiku či genderovou senzitivitu (30 %)

Poznámka

Dr. Iva Baslarová je odbornou asistentkou na katedře genderových stuií FHS UK a zároveň přednáší na Metropolitní univerzitě v Praze. Doktorát ze sociologie získala na Masarykově univerzitě v Brně. Její specializací je gender, média a feministické teorie. V minulosti vedla jako šefredaktorka deník festivalu Mezipatra nebo Filmové listy na LFŠ. Podílela se na řadě grantových projektů pod hlavičkou Gender Studies. Působí jako editorka na portálu Kinobox.cz.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů