Zvuková dramaturgie AV díla

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308ZHDA zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit studenty zvukové tvorby s problematikou zvukové dramaturgie AV díla a s technologií tvorby zvuku, aby pochopili funkce a účin zvukových prostředků a tvůrčích postupů.

Forma studia

Přednáška s filmovými ukázkami.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Předmět je kombinací odborného výkladu a projekcí filmových či video ukázek, které posluchačům přibližují problematiku zvukové složky AV díla tak, aby se seznámili se zvukovou dramaturgií i technologií tvorby zvuku a pochopili význam a účin zvukových prostředků a tvůrčích postupů. Posluchači by měli získat hlubší poznatky nezbytné k jejich profesnímu vybavení sound designera.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Bláha, I.: Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. AMU 2006, ISBN 80-7331-010-4

Doporučená literatura:

Barvík, Malát, Tauš: Stručný hudební slovník - KLHU 1960

Hůrka, M.: Estetika zvuku ve filmu - ČsFÚ 1965

Kolektiv: Film a filmová technika - SNTL 1974

Kuna, M.: Zvuk a hudba ve filmu - Panton 1969

Lexmann, J.: Teória filmovej hudby - Veda 1981

Stadtrucker, I.: Zvukové majstrovstvo ve filmu a televizi - SPN 1977

Stadtrucker, I.: Krása tmy -Tatran 1971

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška z problematiky zvukové dramaturgie AV díla - 50%,

hodnocení samostatně vypracovaného rozboru zadaného filmového díla - 50%.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů