Zvuková dramaturgie AV díla

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308ZHDA ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit studenty zvukové tvorby s problematikou zvukové dramaturgie AV díla a s technologií tvorby zvuku, aby pochopili funkce a účin zvukových prostředků a tvůrčích postupů.

Forma studia

Přednáška s filmovými ukázkami.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Předmět je kombinací odborného výkladu a projekcí filmových či video ukázek, které posluchačům přibližují problematiku zvukové složky AV díla tak, aby se seznámili se zvukovou dramaturgií i technologií tvorby zvuku a pochopili význam a účin zvukových prostředků a tvůrčích postupů. Posluchači by měli získat hlubší poznatky nezbytné k jejich profesnímu vybavení sound designera.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Bláha, I.: Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. AMU 2006, ISBN 80-7331-010-4

Doporučená literatura:

Barvík, Malát, Tauš: Stručný hudební slovník - KLHU 1960

Hůrka, M.: Estetika zvuku ve filmu - ČsFÚ 1965

Kolektiv: Film a filmová technika - SNTL 1974

Kuna, M.: Zvuk a hudba ve filmu - Panton 1969

Lexmann, J.: Teória filmovej hudby - Veda 1981

Stadtrucker, I.: Zvukové majstrovstvo ve filmu a televizi - SPN 1977

Stadtrucker, I.: Krása tmy -Tatran 1971

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška z problematiky zvukové dramaturgie AV díla - 50%,

hodnocení samostatně vypracovaného rozboru zadaného filmového díla - 50%.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů