Uchovávání audiovize a nových médií

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373UA ZK 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost archivovat média, digitálně i fyzicky.

Forma studia

semináře

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Semestrální kurz kombinuje výkladovou část, zaměřenou na historické příklady uchovávání a restaurování děl mediálního umění – od fotografie a filmu až po interaktivní, novomediální a webové projekty, spolu s částí praktickou, věnovanou praktickému řešení zabezpečení prací účastníků kurzu. Součástí předmětu je několik exkurzí do institucí a provozů věnovaných uchovávání mediálního umění, přičemž konkrétní náplň bude uzpůsobená potřebám účastníků kurzu.

Tématické okruhy:

sbírky a archivy mediálního umění; digital forensics; data vs metadata; migrace; emulace; životnost digitálních formátů a médií; dokumentační strategie v praxi

Doporučená nebo povinná literatura

BALSOM, E.. „Original Copies: How Film and Video Became Art Objects“, 2013 Cinema Journal 53.1.

BAROK, D., THOREZ, J.B., DEKKER, A., GAUTHIER, D., ROECK, C. Archiving complex digital artworks, Journal of the Institute of Conservation, 2019, 42:2, 94-113, DOI: 10.1080/19455224.2019.1604398

EDMONDSON, R. Audiovisual Archiving: Philosophy and Principles UNESCO Digital Library 3rd edition, 112 str. 2016 .https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243973

IPPOLITO, J.; RINEHART, R. Re-Collection.Leonardo, MIT Press, 312 str.2014. ISBN 9780262027007.

NOORDEGRAAF, J. et al. (eds.) Preserving and Exhibiting Media Art. Amsterdam: Amsterdam University Press, 429. str., 2013 ISBN 9789089642912. https://www.oapen.org/search?identifier=530353

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se série krátkých cvičení na každé téma - metadata, digital forensics, dokumentace, atd.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů