Uchovávání audiovize a nových médií

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373UA zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Matěj STRNAD

Obsah

Semestrální kurz kombinuje výkladovou část, zaměřenou na problematiku uchovávání a restaurování děl mediálního umění – od fotografie a filmu až po interaktivní, novomediální a webové projekty, spolu s částí praktickou, věnovanou návrhům řešení zabezpečení prací účastníků a účastnic kurzu. Součástí kurzu bude exkurze do vybrané instituce věnující se archivaci či péči o mediální umění.

Tematické okruhy: Sbírky a archivy mediálního umění; strategie péče; digitalizace; data vs metadata; autenticita; migrace a emulace; životnost analogových i digitálních formátů a médií; zastarávání; dokumentační strategie v praxi; dostupnost a využitelnost archivů a autorský zákon.

Výsledky učení

Obeznámenost se způsoby péče o díla mediálního umění. Schopnost kriticky posoudit autenticitu prezentace historických děl. Znalost existence, způsobů fungování i dostupnosti relevantních audiovizuálních a mediálních archivů a paměťových institucí. Schopnost navrhnout vhodný konzervační plán pro vlastní práci.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

BALSOM, E.. „Original Copies: How Film and Video Became Art Objects“, 2013 Cinema Journal 53.1.

BAROK, D., THOREZ, J.B., DEKKER, A., GAUTHIER, D., ROECK, C. Archiving complex digital artworks, Journal of the Institute of Conservation, 2019, 42:2, 94-113, DOI: 10.1080/19455224.2019.1604398

EDMONDSON, R. Audiovisual Archiving: Philosophy and Principles UNESCO Digital Library 3rd edition, 112 str. 2016 .https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243973

IPPOLITO, J.; RINEHART, R. Re-Collection.Leonardo, MIT Press, 312 str.2014. ISBN 9780262027007.

NOORDEGRAAF, J. et al. (eds.) Preserving and Exhibiting Media Art. Amsterdam: Amsterdam University Press, 429. str., 2013 ISBN 9789089642912. https://www.oapen.org/search?identifier=530353

Hodnoticí metody a kritéria

Závěrečná prezentace archivního či dokumentačního řešení vybrané vlastní práce.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 428
Učebna CAS 428

(Lažanský palác)
STRNAD M.
10:40–12:15
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:40–12:15 Matěj STRNAD Učebna CAS 428
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů