Intermediální tvorba a technologie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373ITT2 ZK 3 4 hodiny DÍLEN týdně (45 minut), 33 až 48 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti se seznámí s kontextem, ve kterém tyto koncepty a realizace vznikají a budou hledat optimální technické a umělecké řešení podle konkrétních představ a zaměření jednotlivých účastníků dílen.

Studenti se naučí posoudit funkčnost a realizovatelnost navrženého řešení, artikulovat jasně a zřetelně svůj projekt, sestavit jeho popis, vizualizace a prezentaci, diskutovat jeho východiska a výstupy, naučit se odhadnout náklady a čas potřebný pro realizaci, hledat dodavatele potřebných dílů a specialisty pro konzultace a realizaci.

Student si rozvine schopnost pracovat v rámci mezioborového týmu a získat vhled do využití nástrojů a metod v oblasti intermediální tvorby aplikovaných v žánrech divadelní tvorby, interaktivních instalací v galerii, zvukové tvorby a veřejném prostoru. ITT je experimentální model mezioborové platformy na rozhraní technologie a umělecké tvorby. V týmech pracují studenti AMU, UMPRUM, AVU a ČVUT.

Forma studia

Tvůrčí dílna - začíná v pátek 12.45 v prostorách Institutu intermédií, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6 - Dejvice, Halové laboratoře, dveře H1-25.

1. 60 min. Přednáška dle osnovy dle programu

2. 30 min. Diskuse nad tématy projektů studentských týmů

  1. přestávka 15min

4. 90 min. Samostatná práce pod vedením projektových konzultantů (experimenty, zkoušky týkající se projektů)

Cílem je vytvořit mezioborové týmy studentů do konce semestru připravit koncept společného projektu, jehož předložení je další podmínka k získání zápočtu.

Předpoklady a další požadavky

obecná znalost s nástorji audiovizuální technologie

schopnost pracovat v týmu

schopnost samostatné práce

Obsah kurzu

Tvůrčí dílna je zaměřena na seznámení se s procesem, konceptualizaci, technickým řešením a realizací multimediálních instalací a multimediálních performancí - „scénického“ provedení audiovizuálního díla, jak z technického, tak estetického aspektu. Současná výtvarná díla, kinetické, multimediální a interaktivní objekty, instalace nebo performance často vyžadují nestandardní technická řešení, spojující využití mechanických, elektronických, optických, akustických a dalších systémů.

Dílna je zaměřena především na tvořivé využití širokého spektra nástrojů a výrazových prostředků, které je možné použít v prostoru laboratoře IIM. Součástí dílny mohou být individuální a týmové koncepce a modelová řešení intermediálních projektů, diskuze nad využitím škály například nástrojů, jejich vzájemné propojení, obrazové formáty (diaprojekce, video, film), experimentální použití projekčních povrchů (objekty, barvy, textury), různých druhů zdrojů světla (umělé, přirozené) různých modelů uspořádání multiprojekce, zpracování a práce s multikanálovým zvukem, případně zapojení interaktivity do instalačních, nebo performačních forem.

Doporučená nebo povinná literatura

Jozef Czeres,Michal Murin, Od Analógového k digitálnému, Nové pohlady na nové uměnia v audiovizuálnom veku,FVU, Bánská Bystrica, 2010,

Katarína Rusnáková, V toku pohyblivých obrazov,Bratislava,2005

The New Media Reader,ed Noah Wardrip-Fruin and Nick Montfort,The MIT Press, 2003

http://tim09.blog.cz/

http://www.medienkunstnetz.de/mediaartnet/

http://www.net-art.org/front2

http://cinepur.cz/article.php?article=5

Hodnoticí metody a kritéria

Prezentace vlastního projektu, účast na semináři

Webová stránka předmětu

http://www.iim.cz

Poznámka

Intermediální tvorba a technologie je mezioborová spolupráce mezi fakultami AMU, VŠUP a Elektrotechnickou fakultou ČVUT, která by měla pro všechny zúčastněné zprostředkovat osvojení nového pole zkušeností, které se otevírají v současné audiovizuální tvorbě a komunikaci v souvislosti s moderními počítačovými technologiemi.

Lektoři a garanti Vladimír Soukénka, Roman Berka, David Kořínek, Miloš Vojtěchovský, Robert Smolík a hosté.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů