Zvuková ekologie a Soundscape

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308ZEK ZK 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování kurzu je student schopný vnímat souvztažnost obrazu a výrazových prostředků zvuku.

Umí rozlišovat základní stavební prvky zvukové složky a zná jejich funkci.

Umí analyticky reflektovat zvukovou složku ve struktuře vyprávění.

Forma studia

-

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Cílem kurzu je pochopení konceptu „soundscape” a jeho použití v umělecké tvorbě a výzkumu.

V roce 1977 přišel s pojmem „soundscape“ kanadský skladatel a teoretik Murray Schaefer. Z hlediska akustické ekologie tato definice nabízí určitý pohled na zvukové prostředí a popisuje rozdíl a vztahy mezi zvukovými složkami, které definují signifikantní vlastnosti zvukové „krajiny“. Neexistují „ošklivé” nebo „hezké” zvuky, existuje však určitý vztah mezi estetickým vnímáním zvuku a jeho psychoakustickými vlastnostmi.

Akustická ekologie a struktura soundscape

Morfologie zvuku

Zvukový symbolizmus

Psychoakustika a vnímaní zvuku

Vliv hudební kultury na proměnu zvukové percepci

Od rurální k post-industriální zvukové krajině

Elektrická revoluce a proměna zvukové krajiny

Neslyšitelná zvuková krajina za hranici ticha

Doporučená nebo povinná literatura

Blesser, Barry & Linda-Ruth Salter (2007) Spaces speak, are you listening? Experiencing aural architecture. MIT Press.

Bull, Michael and Back, Les (eds.) (2003) The Auditory Culture Reader. Oxford and New York: Berg.

Chion, Michel (2009) Guide To Sound Objects. Pierre Schaeffer and Musical Research. Translated by John Dack and Christine North.

Schafer, Murray (1992) A Sound Education. 100 Exercises in Listening and Sound-Making. Arcana Editions.

Smalley, Dennis (2007) Space-form and the Acousmatic Image. Organised Sound 12(1), pp. 35-58.

Hodnoticí metody a kritéria

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů