Zvuková ekologie a Soundscape

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308ZEK ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování kurzu je student schopný vnímat souvztažnost obrazu a výrazových prostředků zvuku.

Umí rozlišovat základní stavební prvky zvukové složky a zná jejich funkci.

Umí analyticky reflektovat zvukovou složku ve struktuře vyprávění.

Forma studia

-

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Cílem kurzu je pochopení konceptu „soundscape” a jeho použití v umělecké tvorbě a výzkumu.

V roce 1977 přišel s pojmem „soundscape“ kanadský skladatel a teoretik Murray Schaefer. Z hlediska akustické ekologie tato definice nabízí určitý pohled na zvukové prostředí a popisuje rozdíl a vztahy mezi zvukovými složkami, které definují signifikantní vlastnosti zvukové „krajiny“. Neexistují „ošklivé” nebo „hezké” zvuky, existuje však určitý vztah mezi estetickým vnímáním zvuku a jeho psychoakustickými vlastnostmi.

Akustická ekologie a struktura soundscape

Morfologie zvuku

Zvukový symbolizmus

Psychoakustika a vnímaní zvuku

Vliv hudební kultury na proměnu zvukové percepci

Od rurální k post-industriální zvukové krajině

Elektrická revoluce a proměna zvukové krajiny

Neslyšitelná zvuková krajina za hranici ticha

Doporučená nebo povinná literatura

Blesser, Barry & Linda-Ruth Salter (2007) Spaces speak, are you listening? Experiencing aural architecture. MIT Press.

Bull, Michael and Back, Les (eds.) (2003) The Auditory Culture Reader. Oxford and New York: Berg.

Chion, Michel (2009) Guide To Sound Objects. Pierre Schaeffer and Musical Research. Translated by John Dack and Christine North.

Schafer, Murray (1992) A Sound Education. 100 Exercises in Listening and Sound-Making. Arcana Editions.

Smalley, Dennis (2007) Space-form and the Acousmatic Image. Organised Sound 12(1), pp. 35-58.

Hodnoticí metody a kritéria

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů