Století kamery

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
376VPSK zápočet 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jindřiška BLÁHOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ondřej BELICA, Jindřiška BLÁHOVÁ, David ČENĚK, Jakub FELCMAN

Obsah

Předmět seznámení studenty s prací kameramana a vyjadřovacími prostředky kamery. Nabídne historiografický pohled na vizuální styl v jednotlivých kapitolách. Vše je demonstrováno filmovými ukázkami.

Probírané okruhy budu následující:

natáčení

na estetiku

projekci – technické a estetické výhody a nevýhody

steadicam

Přednášky budou probíhat v pondělky od 16:40 do 18:15 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, místnost 429, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1.

DATA VÝUKY:

1) 2.10.

2) 9.10.

3) 16.10.

4) 30.10.

5) 13.11.

6) 20.11.

7) 27.11.

8) 4.12.

9) 11.12.

10) 18.12.

11) 8.1.

Výsledky učení

Student získá základní představu o práci kameramana na audiovizuálním díle. Současně si

uvědomuje nezanedbatelný vliv techniky na výslednou estetiku AV díla. Získané znalosti

umožňují lepší porozumění filmu v jeho jednotlivých složkách i celku. Kvalitnější psaný projev o filmových dílech současných i minulých.

Předpoklady a další požadavky

Obecná znalost dějin filmu. Povědomí o zásadních dílech světové kinematografie a klíčových zlomových bodech v historii kinematografie. Aktivní zájem o film.

Literatura

Periodika:

American Cinematographer magazine, ISSN 0002-7928

British Cinematographer, ISSN 1477-1020

Sight & sound, ISSN 2515-5164

Iluminace, ISSN 0862-397X

Odborné publikace:

ALTON, John, 1995. Painting with light. Berkeley: University of California Press. ISBN 978-0-520-08949-5.

BARAN, Ludvik, 1989. Zázraky filmového obrazu. Praha: Panorama. ISBN 80-7038-036-5.

BERGERY, Benjamin, 2002. Reflections: Twenty-One Cinematographers At Work. 1st edition.

Hollywood, California: A S C Holding Corp. ISBN 978-0-935578-16-4.

BORDWELL, David, 2007. Dějiny filmu : přehled světové kinematografie. 2. vyd. Praha: AMU.

ISBN 978-80-7331-207-2.

ŠOFR, Jaromír, 2014. Teorie a praxe světlotonální koncepce filmu. Praha: NAMU. ISBN 978-80-7331-274-9.

Hodnoticí metody a kritéria

Krátká analýza (1-2 normostrany) vybrané filmové scény a rozbor použitých vyjadřovacích prostředky kamery.

Poznámka

DATA VÝUKY:

1) 2.10.

2) 9.10.

3) 16.10.

4) 30.10.

5) 13.11.

6) 20.11.

7) 27.11.

8) 4.12.

9) 11.12.

10) 18.12.

11) 8.1.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost
()
FELCMAN J.
BELICA O.

16:40–18:05
(přednášková par. 1)
Místo konání. FFUK, nám. J. Palacha 2, místnost 429
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 16:40–18:05 Jakub FELCMAN
Ondřej BELICA

Místo konání. FFUK, nám. J. Palacha 2, místnost 429 přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů