Hudebně teoretické minimum 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108HTM4 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Iva OPLIŠTILOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan DUŠEK, Iva OPLIŠTILOVÁ

Obsah

Předmět probíhá v obou semestrech v rozsahu 2 hodin týdně a je ukončen zápočtem. Pedagog zadává materiál k samostudiu, studenti vypracovávají zadaná cvičení, na hodinách se diskutuje nad výsledky samostudia. Úroveň osvojených znalostí se průběžně sleduje dílčími testy a analytickými sondami. Účast a aktivní práce na hodinách 60%, vypracování úloh 40%.

Výsledky učení

Předmět navazuje na Hudebně teoretické minimum 3 a je určen studentům, kteří neabsolvovali na střední úrovni výuku harmonie a kontrapunktu. Cílem předmětu je dovést studenta k pochopení základních principů těchto disciplin v takovém rozsahu, aby byl schopen plnohodnotně pracovat v návazném povinném předmětu Rozbory skladeb a aby mohl uplatnit své znalosti i při vlastním studiu hlavního oboru.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem studia je absolvování předmětu HT minimum 3.

Literatura

FILIP, M. Vývinové zákonitosti klasickej harmónie. Bratislava :SHV, 1965. (signatura v knihovně HAMU H_2A 3345)

HŮLA, Z. Nauka o kontrapunktu. Praha : Editio Supraphon, 1985. (signatura v knihovně HAMU H_2B 2554c-e)

OWEN, H. Modal and tonal counterpoint : from Josquin to Stravinsky. New York : Schirmer, 1992. (signatura v knihovně HAMU H_2B 3960)

TICHÝ, V. Harmonicky myslet a slyšet.Praha : HAMU, 1996; Praha : NAMU, 2011. (signatura v knihovně HAMU H_2B 3820a-d)

WILLI, B. Generálbas, aneb Kdo zavraždil kontrapunkt? Brno : Musica Sacra, 2010. (signatura v knihovně HAMU H_2A 6777 (a-b))

ZENKL, L. ABC hudební nauky. Praha : Editio Supraphon, 1978. (signatura v knihovně HAMU H_2A 5947)

Hodnoticí metody a kritéria

Na začátku semestru vstupní test pro srovnání znalostí, průběžně zjišťovací testy a analytické sondy. Průběžně diskuse nad studovaným materiálem a vypracovanými cvičeními. Zápočet na základě účasti a průběžné práci.

Poznámka

Nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů