Hudebně teoretické minimum 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108HTM4 Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět navazuje na Hudebně teoretické minimum 3 a je určen studentům, kteří neabsolvovali na střední úrovni výuku harmonie a kontrapunktu. Cílem předmětu je dovést studenta k pochopení základních principů těchto disciplin v takovém rozsahu, aby byl schopen plnohodnotně pracovat v návazném povinném předmětu Rozbory skladeb a aby mohl uplatnit své znalosti i při vlastním studiu hlavního oboru.

Forma studia

Studentům jsou průběžně zadávány k samostudiu kapitoly a cvičení z doporučené literatury. Na hodinách jsou vypracovaná cvičení a nejasnosti, které vyplynuly ze samostudia probírány formou diskuse. Průběžně jsou zařazovány i testy a analytické sondy pro kontrolu pochopení probírané problematiky.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem studia je absolvování předmětu HT minimum 3.

Obsah kurzu

Předmět probíhá v obou semestrech v rozsahu 2 hodin týdně a je ukončen zápočtem. Pedagog zadává materiál k samostudiu, studenti vypracovávají zadaná cvičení, na hodinách se diskutuje nad výsledky samostudia. Úroveň osvojených znalostí se průběžně sleduje dílčími testy a analytickými sondami. Účast a aktivní práce na hodinách 60%, vypracování úloh 40%.

Doporučená nebo povinná literatura

FILIP, M. Vývinové zákonitosti klasickej harmónie. Bratislava :SHV, 1965. (signatura v knihovně HAMU H_2A 3345)

HŮLA, Z. Nauka o kontrapunktu. Praha : Editio Supraphon, 1985. (signatura v knihovně HAMU H_2B 2554c-e)

OWEN, H. Modal and tonal counterpoint : from Josquin to Stravinsky. New York : Schirmer, 1992. (signatura v knihovně HAMU H_2B 3960)

TICHÝ, V. Harmonicky myslet a slyšet.Praha : HAMU, 1996; Praha : NAMU, 2011. (signatura v knihovně HAMU H_2B 3820a-d)

WILLI, B. Generálbas, aneb Kdo zavraždil kontrapunkt? Brno : Musica Sacra, 2010. (signatura v knihovně HAMU H_2A 6777 (a-b))

ZENKL, L. ABC hudební nauky. Praha : Editio Supraphon, 1978. (signatura v knihovně HAMU H_2A 5947)

Hodnoticí metody a kritéria

Na začátku semestru vstupní test pro srovnání znalostí, průběžně zjišťovací testy a analytické sondy. Průběžně diskuse nad studovaným materiálem a vypracovanými cvičeními. Zápočet na základě účasti a průběžné práci.

Poznámka

Nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů