Psychologie pro managery 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110PM2 zkouška 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Eva ŠAŠINKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva ŠAŠINKOVÁ

Obsah

Manažerská psychologie aplikuje teorie a koncepty psychologie na potřeby manažerské praxe. Přednášky se zaměřují na následující problémové okruhy:

  1. Vymezení pracovní skupiny a týmu
  2. Nábor a výběr zaměstnanců
  3. Komunikace v organizačním prostředí
  4. Duševní hygiena

Součástí přednášek je i přímý nácvik manažerských dovedností a zvládání v praxi se vyskytujících situací, které mohou představovat významné stresory manažerské profese.

Výsledky učení

Seznámit posluchače se základními tématy psychologie pro manažery, které mohou následně uplatnit ve svém manažerském povolání.

Předpoklady a další požadavky

Student musí mít absolvovaný předmět Psychologie pro manažery 1.

Literatura

Bedrnová, E.: Psychologie podnikání. Praha 1995.

Bělohlávková, V.: Řeč těla. Praha 2001.

Booher, D.: Komunikujte s jistotou. Brno 1999.

Brienová, P.: Asertivita. Praha 1998.

Capponi, V. - Novák, T.: Sám sobě mluvčím. Praha 1994.

Cohen, H.: Umění vyjednávat. Praha 1994.

Devito, J. A.: Základy mezilidské komunikace. Praha 2000.

Ehrenborg, J. - Mattock, J.: Přesvědčivé vystupování. Praha 1997.

Harvey, Ch.: Jak vystupovat na veřejnosti a získávat důvěru posluchačů. Praha 1994.

Holas, M.: Praktikum komunikativních dovedností. Praha 2003.

Holasová, T.: Umíte dobře mluvit? Praha 1992.

Holasová, T.: Rétorika pro techniky. Praha 2004.

Honey, P.: Tváří v tvář. Průvodce úspěšnou komunikací. Praha 1997.

Honzák, R.: Strach, tréma , úzkost a jak je zvládnout. Praha 1995.

Hurstová, B.: Encyklopedie komunikačních technik. Praha 1994.

Kohout, J.: Rétorika. Praha 2002.

Kohoutek, R.: Základy sociální psychologie. Brno 1998.

Křivohlavý, J.: Tajemství úspěšného jednání. Praha 1995.

Langer, A.: Úspěch veřejné promluvy. Praha 1993.

Lewis, D.: Tajná řeč těla. Praha 1995.

Littauerová, F.: Osobnosti plus. Praha 1997.

Lukavský, R.: Kultura mluveného projevu. Praha 2000.

Maddux, R. B.: Jak vést úspěšná jednání. Praha 1994.

Maříková, M.: Manuál komunikačních dovedností. Praha 2000.

Pease, A.: Řeč těla. Praha 2002.

Reineke, W.: Jak vést úspěšné jednání. Praha 1991.

Špačková, A.: Moderní rétorika. Praha 2003.

Tegze, O.: Neverbální komunikace. Praha 2003.

Termann, S.: Umění přesvědčit a vyjednat. Praha 2002.

Thiel, E.: Řeč těla. Bratislava 1993.

Vávra, V.: Mluvíme beze slov. Praha 1990.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na přednáškách a absolvování závěrečného testu.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů