Informatika 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110INF2 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

  1. Formátování dokumentu podle zadaných podmínek pro VŠKP
  2. Excel - vzorce, provázanost buněk, grafy

Výsledky učení

Získání základních uživatelských dovedností při práci s počítačem.

Sdílení informací. Formátování vysokoškolské kvalifikační práce. Excel - vzorce, provázanost buněk, grafy

Předpoklady a další požadavky

Základní uživatelské znalosti práce s počítačem na úrovni absolventa střední školy

Literatura

Květuše Sýkorová, Jiří Barilla, Pavel Simr. Microsoft Excel 2010. COMPUTER PRESS 21.09.2010

Pecinovský Josef, Pecinovský Rudolf. Office 2010 - podrobný průvodce. Grada 10.1.2011

Pecinovský Josef, Pecinovský Rudolf. Word 2010 - podrobný průvodce. Grada 08.10.2010

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě pokázání praktické dovednosti

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů