Hudební nakladatelství

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110HN zkouška 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Radim KOLEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Radim KOLEK

Obsah

Užití notových materiálů

Pořízení a užití notových materiálů v režimu pronájmu, nákupu a výroby s přihlédnutím k zájmům autora, originálního nakladatele a uživatele.

Vývoj nakladatelských aktivit v ČR a v Evropě

Nakladatelství - tradiční forma podnikání v různých variantách. Počátky a vznik nakladatelství v Evropě. ČR 1918 - 2006 s přihlédnutím k vývojovým specifikám. Privatizace českých nakladatelství.Zahr. nakladatelství a jejich současné aktivity.

Další subjekty, které se zabývají hudebninami - především provozovacími materiály v ČR (Dilia, ČHF).

Zastupování nakladatele a aplikace zákona o neperiodických publikacích

Zákon o neperiodických publikacích, registrace nakladatelství na OSA, podmínky přijetí a schvalování, smlouva o zastupování, podmínky pro registraci smluv, nakladatelé a autoři nezastupovaní OSA, ostatní výjimky.

Nakladatelská smlouva

Nakladatelská smlouva - způsob a rozsah poskytnutí licence, podmínky registrace smlouvy na OSA, součinnost autora, zvláštní ujednání u nezastupovaného autora.

Licenční smlouvy

Licenční smlouva o užití díla formou pronájmu a půjčováním podle autorského zákona

Licenční smlouva o užití díla formou publikace tiskem podle autorského zákona. Užití děl zastupovaných 3.osobou (agentura, vydavatel), postoupení licence

Struktura a zdroje příjmů nakladatelství

Struktura klasického hudebního nakladatelství obecně a v souvislosti s náklady. Zdroje příjmů hudebního nakladatelství a problematika jednotlivých oblastí - prodej, pronájem, výnosy z VP a MP

Subnakladatelské smlouvy

Subnakladatelské smlouvy, coveringy, ostatní licence.

Velká práva

Velká práva - jevištní díla. Smlouva o šíření díla a smlouva nakladatelská, provozovací smlouva.Problematika kritických a vědeckých vydání oper, směrnice EK, vysílání VP

Nakladatelé a media

Nakladatelé a veřejnoprávní rozhlas/tv - historické a ekonomické pozadí, paušální platby, poplatky za pronájem - současný systém kompenzací za vysílání. Standardní smlouva s nakladateli.Výměna programů EBU, další užití zvukových záznamů, užití komerčních snímků.

Výsledky učení

Cílem předmětu je uspokojivá orientace posluchače v problematice hudebního nakladatelství, v jeho struktuře a činnosti s ohledem na vztahy s autory, ochr. svazy a uživateli hudebních děl.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Pouze přednáškový materiál.

Hodnoticí metody a kritéria

Znalost problematiky největších světových nakladatelských domů, specifika tzv. nakladatelské smlouvy, výhledy.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TR1-4024
Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)

(Tržiště 18, Praha 1)
KOLEK R.
17:00–18:30
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 17:00–18:30 Radim KOLEK Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů