Organizace operního provozu 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110OOP1 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Organizace operního provozu je složitý proces, který musí respektovat hlediska umělecká, ekonomická a praktická ve vzájemném horizontálním a vertikálním propojení.

Cílem výuky je:

 1. Seznámit posluchače se specifickým prostředím operního provozu.
 2. Seznámit posluchače se strukturou a organizací operního domu.
 3. Seznámit posluchače s ekonomických fungováním operního provozu a různými typy jeho financování.
 4. Seznámit posluchače s chodem operní instituce v souvislosti s přípravou, plánováním a realizací operní inscenace
 5. Umožnit posluchači získání přehledu o operních institucích, festivalech a projektech v ČR a zahraničí.

Tematické okruhy:

 1. opera - žánr opery a jeho specifika
 2. struktura operního domu - umělecké a neumělecké profese, management
 3. organizace operního domu
 4. operní soubory v ČR - stručná charakteristika, umělecké směřování, financování, vícesouborová divadla, perspektiva divadel s operním provozem
 5. operní domy v Evropě a USA - fungování, financování, repertoár
 6. operní festivaly v ČR a zahraničí
 7. umělecké složky operního souboru
 8. neumělecké profese a složky
 9. dramaturgie operního domu - kritéria, požadavky, dramaturgický plán
 10. plánování - produkce, týdenní a měsíční plánování, roční plán, víceletý plán
 11. ekonomický aspekt - rozpočet, příjmy a výdaje, soběstačnost, honoráře
 12. pracovně-právní vztahy

Výsledky učení

Student získá přehled o významných institucích v oblasti operního provozu v ČR a zahraničí, má základní znalost o řízení, provozu, organizaci, financování a marketingu operních souborů.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

Agid Philippe, Tarondeau Jean-Claude: The Management of Opera, an International Comparative Study, ISBN 978-0-230-24726-0, Palgrave Macmillan, 2010.

Bing Rudolf. 5000 večerů v opeře. Editio Supraphon, Praha, 1988.

Conte David M., Langley Stephen: Theatre Management, ISBN 0-89676-256-4,EntertanmentPro, 2007.

Johnová Radka. Marketing kulturního dědictví a umění. Grada, 2008.

Gregorini Bedřich, Gregorini Jindřich, Srstka Jiří: Základy divadelní činnosti, ISBN 978-80-7331-093-6, Nakladatelství AMU, 2007.

Kaiser M. Michael. Strategické plánování v umění: praktický průvodce. Institut umění - Divadelní ústav, 2006.

Nekolný Bohumil a kol. Divadelní systémy a kulturní politika. Edice Box, Divadelní ústav, 2006.

Orrey Leslie. A Concise History of Opera. Thames and Hudson, LTD London, GB, 1972.

Pallin Gail: Stage Management – The Essential Handbook, ISBN 978-1-84842-014-4, Nick Hern Books, 2018.

Rhine Anthony: Theatre Management – Arts Leadership for the 21st Century, ISBN 978-1-352-00174-7, Palgrave, 2018.

Šesták, Jiří. Divadlo-kultura-podmínky (Osobní zkušenost). Edice Disk velká řada - svazek 20. KANT, Praha, 2012.

Webb Duncan M.: Running Theaters, ISBN: 1-58115-393-7, Allworth Press, 2004.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity na přednáškách a vypracování semestrální práce.

Během semestru se vyžaduje samostatná četba. Předpokladem úspěšného ukončení předmětu je také společná návštěva operního představení.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů