Zjednodušený studijní plán Obor Hudební produkce (Bc) od 2016/17

Katedra hudební produkce

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hudební produkce

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
108DHU1 Dějiny hudby 1 Z 4
110HPOP1 Hudebně producentská organizační praxe 1 Z 2
110INF1 Informatika 1 Z 1
110KD1 Komunikační dovednosti 1 Z 1
110PPR1 Písemná práce ročníková 1 Z 1
305PR1 Právo 1 ZK 3
702SAP1 Profesní angličtina 1 Z 1
108RSP1 Rozbor skladeb pro Hudební produkci 1 Z 5
110SHP1 Seminář hudební produkce 1 Z 1
110SOC1 Sociologie 1 Z 1
110UM Úvod do managementu Z 3
Kreditů z povinných předmětů 23
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Hudební produkce (Bc) Němčina - povinný výběr
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Hudební produkce (Bc) - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
108DHU2 Dějiny hudby 2 ZK 4
110HPOP2 Hudebně producentská organizační praxe 2 Z 2
110INF2 Informatika 2 Z 1
110KD2 Komunikační dovednosti 2 ZK 1
110PPR2 Písemná práce ročníková 2 ZK 1
305PR2 Právo 2 ZK 3
702SAP2 Profesní angličtina 2 ZK 2
110PMT Příprava materiálů k tisku Z 1
110PM1 Psychologie pro managery 1 Z 1
108RSP2 Rozbor skladeb pro Hudební produkci 2 ZK 5
110SHP2 Seminář hudební produkce 2 Z 1
110SOC2 Sociologie 2 ZK 1
110UHP Úvod do hudební produkce ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 25
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Hudební produkce (Bc) Němčina - povinný výběr
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Hudební produkce (Bc) - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 12
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
305APR1 Autorské právo 1 Z 1
108DHU3 Dějiny hudby 3 Z 4
305EK1 Ekonomie 1 Mikroekonomie ZK 2
110FU Fundraising ZK 2
110HAM Hudba a média ZK 2
110HPOP3 Hudebně producentská organizační praxe 3 Z 2
110INF3 Informatika 3 Z 1
110PPR3 Písemná práce ročníková 3 Z 2
702SAP3 Profesní angličtina 3 Z 1
110PM2 Psychologie pro managery 2 ZK 1
108RSP3 Rozbor skladeb pro Hudební produkci 3 Z 5
110SHP3 Seminář hudební produkce 3 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 24
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Hudební produkce (Bc) Němčina - povinný výběr
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Hudební produkce (Bc) - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
305APR2 Autorské právo 2 ZK 3
108DHU4 Dějiny hudby 4 ZK 4
305EK2 Ekonomie 2 Makroekonomie ZK 2
110HPOP4 Hudebně producentská organizační praxe 4 Z 2
110HP Hudební průmysl ZK 2
110INF4 Informatika 4 ZK 1
110OOP1 Organizace operního provozu 1 Z 1
110PPR4 Písemná práce ročníková 4 ZK 2
702SAP4 Profesní angličtina 4 ZK 2
108RSP4 Rozbor skladeb pro Hudební produkci 4 ZK 5
110SHP4 Seminář hudební produkce 4 Z 1
171TZZ Tvorba zvukového záznamu ZK 1
Kreditů z povinných předmětů 26
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Hudební produkce (Bc) Němčina - povinný výběr
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Hudební produkce (Bc) - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 10
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
108CH1 Česká hudba 1918-1989 1 Z 1
108DHU5 Dějiny hudby 5 ZK 4
110DPH1 Dějiny populární hudby 1 Z 1
110ET Etika ZK 1
110HPOP5 Hudebně producentská organizační praxe 5 Z 2
108HD1 Hudební dramaturgie 1 Z 1
108HES1 Hudební estetika 1 Z 5
108HK1 Hudební kritika 1 Z 1
110OOP2 Organizace operního provozu 2 ZK 1
110PBA1 Písemná práce bakalářská 1 Z 2
110PPA1 Produkce v pořadatelství a agentáži 1 Z 2
702SAP5 Profesní angličtina 5 ZK 3
110SHP5 Seminář hudební produkce 5 Z 2
171TZOZ1 Tvorba zvukově obrazového záznamu ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 29
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Hudební produkce (Bc) Němčina - povinný výběr
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Hudební produkce (Bc) - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
108CH2 Česká hudba 1918-1989 2 ZK 1
110DPH2 Dějiny populární hudby 2 ZK 1
110HPOP6 Hudebně producentská organizační praxe 6 Z 2
108HD2 Hudební dramaturgie 2 ZK 1
108HES2 Hudební estetika 2 ZK 5
108HK2 Hudební kritika 2 ZK 1
110HN Hudební nakladatelství ZK 4
110PBA2 Písemná práce bakalářská 2 Z 4
110PPA2 Produkce v pořadatelství a agentáži 2 ZK 2
110SHP6 Seminář hudební produkce 6 Z 4
Kreditů z povinných předmětů 25
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Hudební produkce (Bc) Němčina - povinný výběr
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Hudební produkce (Bc) - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 6
Celkem kreditů za ročník 60