Sociologie 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110SOC2 zkouška 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Daniela MACHOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniela MACHOVÁ

Obsah

TÉMATICKÉ OKRUHY:

1.METODOLOGICKÝ BLOK III.: SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM: TYPY VÝZKUMU, SPECIFIKA VÝZKUMU TRHU A VÝZKUMU VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝBĚROVÉ PROCEDURY

2.METODOLOGICKÝ BLOK IV.: PROBLEMATIKA DOTAZOVÁNÍ, TECHNIKA DOTAZNÍKU A ANKETY, KONSTRUKCE DOTAZNÍKU A DRUHY OTÁZEK

3.MODERNITA A HOLOCAUST (ZYGMUNT BAUMAN)

4.POSTINDUSTRIÁLNÍ A POSTMODERNÍ SPOLEČNOST (DANIEL BELL)

5.GLOBALIZACE (ANTHONY GIDDENS)

6.DEMOKRACIE A OBČANSKÁ SPOLEČNOST (PŘ. ČESKÉ REPUBLIKY)

Výsledky učení

Cílem kurzu je osvojení si samostatného kritického pohledu na problémy současné společnosti a osvojení si některých metodologických nástrojů sociologické analýzy (sestavení dotazníku, provedení rozhovoru, interpretace výstupů z výzkumů).

Předpoklady a další požadavky

Ústní zkouška z probraných témat a reference o přečtené sociologické knize.

Literatura

Bauman, Zygmunt:Globalizace: důsledky pro člověka, Praha, Mladá fronta 2000.

Modernita a holocaust, Praha, SLON 2004.

Bell, Daniel:Kulturní rozpory kapitalismu. Praha, SLON 1999.

Brokl, L :Reprezentace zájmů v politickém systému České republiky. Praha, SLON 1997.

Disman, Miroslav:Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha, Karolinum 1993.

Giddens, Anthony: Důsledky modernity. Praha, SLON 2003.

Šubrt, Jiří a kol. autorů: Kapitoly ze sociologie veřejného mínění. Praha, Karolinum 1998

Velký sociologický slovník, kol. autorů, Praha, Karolinum 1996.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů