Organizace operního provozu 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110OOP2 zkouška 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ

Obsah

Organizace operního provozu je složitý proces, který musí respektovat hlediska umělecká, ekonomická a praktická ve vzájemném horizontálním a vertikálním propojení.

 1. tvorba dramaturgického plánu a hracího plánu - vytvoření modelového plánu na základě zadání
 2. harmonogram přípravy operní inscenace - plánování, smluvní zajištění, produkční zajištění
 3. stagionová a repertoárová divadla - společenská zvyklost, výhody a nevýhody, specifika
 4. vnitřní komunikace v operním souboru a v rámci vícesouborového divadla
 5. vnější komunikace - propagace, marketing, sponzoring
 6. koprodukční představení
 7. mezinárodní spolupráce - hostování v zahraničí, festivaly, hostující umělci
 8. propagace, marketing, sponzoring
 9. návštěvnost - divák, abonent, marketingový průzkum, struktura diváků, společenská poptávka, konkurenční prostředí
 10. publikační a výstavní činnost
 11. výchovná činnost - projekty pro děti a mládež, školní představení, operní studio

Výsledky učení

 1. Seznámit posluchače se specifickým prostředím operního provozu.
 2. Seznámit posluchače se strukturou a organizací operního domu.
 3. Seznámit posluchače s ekonomických fungováním operního provozu a různými typy jeho financování.
 4. Seznámit posluchače s chodem operní isntituce v souvislosti s přípravou a realizací operní inscenace
 5. Umožnit posluchači získání přehledu o operních institucích v ČR a zahraničí.

Předpoklady a další požadavky

Student má obecnou znalost operního prostředí v ČR a zahraničí a absolvovaný předmět 108OOP1.

Literatura

Agid Philippe, Tarondeau Jean-Claude: The Management of Opera, an International Comparative Study, ISBN 978-0-230-24726-0, Palgrave Macmillan, 2010.

Bing Rudolf. 5000 večerů v opeře. Editio Supraphon, Praha, 1988.

Conte David M., Langley Stephen: Theatre Management, ISBN 0-89676-256-4,EntertanmentPro, 2007.

Johnová Radka. Marketing kulturního dědictví a umění. Grada, 2008.

Gregorini Bedřich, Gregorini Jindřich, Srstka Jiří: Základy divadelní činnosti, ISBN 978-80-7331-093-6, Nakladatelství AMU, 2007.

Kaiser M. Michael. Strategické plánování v umění: praktický průvodce. Institut umění - Divadelní ústav, 2006.

Nekolný Bohumil a kol. Divadelní systémy a kulturní politika. Edice Box, Divadelní ústav, 2006.

Nekolný Bohumil a kol. Kontext provozování divadla v ČR. AMU Praha.2018. ISBN 978-80-7331-501-6

Orrey Leslie. A Concise History of Opera. Thames and Hudson, LTD London, GB, 1972.

Pallin Gail: Stage Management – The Essential Handbook, ISBN 978-1-84842-014-4, Nick Hern Books, 2018.

Rhine Anthony: Theatre Management – Arts Leadership for the 21st Century, ISBN 978-1-352-00174-7, Palgrave, 2018.

Šesták, Jiří. Divadlo-kultura-podmínky (Osobní zkušenost). Edice Disk velká řada - svazek 20. KANT, Praha, 2012.

Webb Duncan M.: Running Theaters, ISBN: 1-58115-393-7, Allworth Press, 2004.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity během přednášek a na základě vypracování samostatné práce.

Celkové hodnocení se skládá z 20% z hodnocení aktivity na přednáškách, 50% z písemné části zkoušky a 30% z ústní části zkoušky.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na výuce min. 60%, návštěva operního představení, zpracování a prezentace samostatné práce na zadané téma.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů