Orchestrální party a sóla bicích 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173OPB1 Z 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Daniel MIKOLÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniel MIKOLÁŠEK, Šimon VESELÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Dokonalá příprava pro orchestrální praxi a široká znalost orchestrální literatury. Připravenost ke konkurzům do předních symfonických orchestrů.

Forma studia

Společná výuka pro studenty stejného ročníku.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Studium orchestrálních sól a partů včetně jejich zasazení do celé partitury (znalost skladeb s významnými party bicích nástrojů). Zdokonalování pohotovosti, hra z listu na základě průběžné harmonické a formální analýzy. Příprava ke konkurzům do symfonických orchestrů.

Doporučená nebo povinná literatura

H. Knauer: Orchestrální studie.

R. Carroll: 7 knih orchestrálních studií.

W. Žira: Orchestrální studie melodických nástrojů.

Kompletní party studovaných skladeb.

Výběr

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní přístup během celého hodnoceného období, znalost literatury, pohotovost; (hodnotí vyučující).

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů