Orchestrální party a sóla bicích 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173OPB1 Z 1 1T česky zimní

Garant předmětu

Daniel MIKOLÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniel MIKOLÁŠEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Dokonalá příprava pro orchestrální praxi a široká znalost orchestrální literatury. Připravenost ke konkurzům do předních symfonických orchestrů.

Forma studia

Společná výuka pro studenty stejného ročníku.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Studium orchestrálních sól a partů včetně jejich zasazení do celé partitury (znalost skladeb s významnými party bicích nástrojů). Zdokonalování pohotovosti, hra z listu na základě průběžné harmonické a formální analýzy. Příprava ke konkurzům do symfonických orchestrů.

Doporučená nebo povinná literatura

H. Knauer: Orchestrální studie.

R. Carroll: 7 knih orchestrálních studií.

W. Žira: Orchestrální studie melodických nástrojů.

Kompletní party studovaných skladeb.

Výběr

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní přístup během celého hodnoceného období, znalost literatury, pohotovost; (hodnotí vyučující).

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů