Malý buben 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173MBU2 Z 2 6S česky letní

Garant předmětu

Daniel MIKOLÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniel MIKOLÁŠEK, Pavel POLÍVKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolventi by měli být schopni sólových i komorních prezentací, být vedoucími skupin bicích nástrojů i sólisty symfonických orchestrů.

Forma studia

Individuální i skupinové konzultace. Minimálně 6 hodin za semestr.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Součást hlavního oboru. Prohlubování základní techniky hry (výchozí pro multipercussion a další bicí nástroje) - technická cvičení, etudy. Orchestrální studie - sóla a party symfonického a komorního repertoáru. Sólové koncertní skladby pro malý buben. Základy „marching drumming“, rudimenty.

Doporučená nebo povinná literatura

Etudes for snare drum and timpani: Delecluse, Wilcoxon, Berger, Osadchuk

Vic Firth: Snare Drum Method 1+2

George L. Stone: Stick Control for the Snare Drummer

George L. Stone: Accents and Rebounds for the Snare Drummer

Anthony J. Cirone: Portraits in Rhythm: 50 Studies for Snare Drum

N.J.Živkovič - Pezzo da Concerto

Hodnoticí metody a kritéria

Iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru, výkon při zkoušce před katedrou (v 1.roč.), případně na ročníkovém koncertě (při opakovaném zapsání ve vyšších ročnících - hodnotí vyučující).

Poznámka

doporučeno opakované zapsaní přemětu

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů