Malý buben 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173MBU2 zápočet 2 6 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 46 až 56 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Daniel MIKOLÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniel MIKOLÁŠEK, Pavel POLÍVKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolventi by měli být schopni sólových i komorních prezentací, být vedoucími skupin bicích nástrojů i sólisty symfonických orchestrů.

Forma studia

Individuální i skupinové konzultace. Minimálně 6 hodin za semestr.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Součást hlavního oboru. Prohlubování základní techniky hry (výchozí pro multipercussion a další bicí nástroje) - technická cvičení, etudy. Orchestrální studie - sóla a party symfonického a komorního repertoáru. Sólové koncertní skladby pro malý buben. Základy „marching drumming“, rudimenty.

Doporučená nebo povinná literatura

Etudes for snare drum and timpani: Delecluse, Wilcoxon, Berger, Osadchuk

Vic Firth: Snare Drum Method 1+2

George L. Stone: Stick Control for the Snare Drummer

George L. Stone: Accents and Rebounds for the Snare Drummer

Anthony J. Cirone: Portraits in Rhythm: 50 Studies for Snare Drum

N.J.Živkovič - Pezzo da Concerto

Hodnoticí metody a kritéria

Iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru, výkon při zkoušce před katedrou (v 1.roč.), případně na ročníkovém koncertě (při opakovaném zapsání ve vyšších ročnících - hodnotí vyučující).

Poznámka

doporučeno opakované zapsaní přemětu

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů