Rozbor skladeb 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108RS3 zápočet 5 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 107 až 132 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Vít HAVLÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivana BAŽANTOVÁ, Vít HAVLÍČEK, Miloš HONS, Martin HYBLER, Lukáš MATOUŠEK

Obsah

Na počátku semestru pedagog připraví studentům několik ukázkových rozborů, aby jim rozšířil získané znalosti z 1. ročníku a podrobněji je zasvětil do problematiky předmětu.

Studenti ve druhé polovině semestru pracují na analýze jedné skladby 20. a 21. století, zadané s přihlédnutím k jejich individuálním preferencím a dispozicím. Nejméně jednou za semestr prezentují konečnou podobu své kompletní analýzy na semináři.

Výsledky učení

Cílem předmětu je maximální vhled do hudebního textu v návaznosti na poznatky získané v prvním ročníku (Rozbor skladeb 1 - 108RS1 a Rozbor skladeb 2 - 108RS2). Porozumění hudební tkáni jak z hlediska vertikálního, tak horizontálního, jak z hlediska detailu, tak z hlediska celku. Vztah hudebního obsahu s užitou hudební stylizací. Propojení zhudebňovaného textu s užitým hudebním materiálem. U scénických děl vztah jevištní akce k užitému hudebnímu materiálu. Propojení s ostatními druhy umění, s filosofií.

Cílem studia je?

  1. rozšíření znalosti studentů z oboru harmonie, kontrapunktu, hudebních forem, instrumentace a struktury formou praktického rozboru
  2. poznání vybraných děl hudební literatury z analytického pohledu
  3. osvojení novodobých analytických postupů vhodných pro poznávání děl 20. a 21. století

Předpoklady a další požadavky

Předpokládá se znalost forem, harmonie a kontrapunktu na úrovni absolventů konzervatoře

Podmínkou zápisu na předmět 108RS3 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 108RS2

Úspěšná klasifikace předmětu 108RS3 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 108RS4

Literatura

de Leeuw, Ton. Music of the twentieth century: a study of its elements and structure. Amsterdam : Amsterdam University Press , 2005.

DeLio, Thomas, Saunders Smith, Stuart. Twentieth-Century Music Scores. Englewood Cliffs,

NY: Prentice Hall, 1989.

Janeček, Karel. Tektonika. Praha : Supraphon, 1968.

Laitz, Steven G. The Complete Musician: An Integrated Approach to Tonal Theory, Analysis, and Listening. New York: Oxford University Press, 2008.

LaRue, Jan. Guidelines for style analysis : expanded second edition with models for style analysis.

Michigan : Harmonie Park Press, 2011.

Lester, Joel. Analytic approaches to twentieth-century music. New York: W.W. Norton, 1989.

Loudová, Ivana. Moderní notace a její interpretace, Praha : Nakladatelství AMU, 1998.

Nové cesty hudby I. Praha : SHV, 1964.

Nové cesty hudby II. Praha-Bratislava : Supraphon, 1970.

Orchestrace jako proces (kolektiv autorů – katedra skladby HAMU)

Parsch, Arnošt, Piňos, Alois, Šťastný, Jaroslav: Náhoda, princip, systém, řád. Brno: JAMU, 2005.

Simms, Bryan R. Music of the twentieth century : an anthology. Vydáno: New Jersey : Schirmer , 1986

Simms, Bryan R. Music of the twentieth century : style and structure. New Jersey : Schirmer , 1996

Tichý, Vladimír. Úvod do studia hudební kinetiky. Praha : HAMU, 1994.

Notové materiály a nahrávky analyzovaných skladeb.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě: aktivity na seminářích, vypracování a prezentace semestrální práce, která se v prvním semestru přednese vystoupením studenta na semináři, ve druhém semestru se kromě vystoupení na semináři odevzdá rozbor i v písemné podobě.

Ve druhém semestru navíc studenti vykonávají zkoušku, která spočívá v prověření znalostí získaných v průběhu semináře na konkrétních analýzách a osvojení analytických metod. Její součástí je odevzdání a obhájení písemně zpracovaného rozboru za druhý semestr.

Celkové hodnocení se skládá ze 60% z hodnocení aktivity na seminářích a ze 40% z vyhodnocení písemné seminární práce.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
HYBLER M.
10:20–11:50
(paralelka 4)
místnost 2026
Učebna 2026 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
BAŽANTOVÁ I.
12:00–13:30
(paralelka 1)
místnost 2026
Učebna 2026 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
HAVLÍČEK V.
13:40–15:10
(paralelka 2)
St
místnost 2026
Učebna 2026 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
HAVLÍČEK V.
10:20–11:50
(paralelka 3)
Čt
místnost 2026
Učebna 2026 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
MATOUŠEK L.
10:20–11:50
(paralelka 5)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 12:00–13:30 Ivana BAŽANTOVÁ Učebna 2026 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 1
Út 13:40–15:10 Vít HAVLÍČEK Učebna 2026 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 2
St 10:20–11:50 Vít HAVLÍČEK Učebna 2026 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 3
Út 10:20–11:50 Martin HYBLER Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 4
Čt 10:20–11:50 Lukáš MATOUŠEK Učebna 2026 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 5

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů