Dějiny a literatura bicích nástrojů 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173DLB4 ZK 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Daniel MIKOLÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniel MIKOLÁŠEK, Daniel ŠOLTIS, Šimon VESELÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

-jasný přehled v obrovském množství bicích nástrojů a autorů bicí nástroje využívajících

-znalost rozsahů a notace u běžně používaných nástrojů

Forma studia

Společné lekce pro všechny studenty bakalářského studijního programu.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

-zaměření se na nejběžnější a nejužívanější bicí nástroje-u nich podrobný přehled vývoje

-výběr nejznámějších skladeb, v nichž jsou tyto nástroje užity-orchestrální, komorní i sólové

Doporučená nebo povinná literatura

Paseka, Antonín: Bicí nástroje ? JAMU Brno, 1990

Kotek, Miroslav: Bicí nástroje ? Panton Praha, 1986

Blades, James: Percussion Instruments and Their History ? Praeger N.Y., 1974

Bowles, Edmund A.: The Kettledrum (Encyclopedia of Percussion ? Garland Publishing N. Y., 1995)

McCausland Lloyd S.: The Plastic Drumhead: Its History and Development (Encyclopedia of Percussion ? Garland Publishing N.Y., 1995)

Beck, John a kol.: Encyclopedia of Percussion (kapitoly The Bass Drum, The Basel Drum, The Snare Drum, The Tambourin, Cymbals, The Triangle, The Xylophone, The Marimba in Mexico and Related Areas, The Vibraphone)? Garland Publishing N. Y., 1995

Vela, David: Information on the Marimba ? Brandt Karlsruhe, 1997

Peinkofer, K., Tannigel, F.: Handbuch des Schlagzeugs, Praxis und Technik ? Brandt Karlsruhe, 1997

Hodnoticí metody a kritéria

vypracování seminární práce na zvolené téma, blízké zaměření studenta, ústní zkouška

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů