Komorní hra 3

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
121KH3 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Václav BERNÁŠEK, Štěpán KOUTNÍK, František MALÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BARTOŠ, Václav BERNÁŠEK, Kvitoslava BILINSKÁ, Ana BRATELJEVIČ, Jana BROŽKOVÁ, Leoš ČEPICKÝ, Mikael ERICSSON, Martin KASÍK, Lukáš KLÁNSKÝ, Pablo Alejandro KORNFELD, Štěpán KOUTNÍK, Pavel KUDELÁSEK, František MALÝ, Daniel MIKOLÁŠEK, Ozren MUTAK, Jiří NOVOTNÝ, Jindřich PAZDERA, Miroslav PETRÁŠ, Vladimír REJLEK, Petr SAIDL, Miroslav SEKERA, Tomáš STRAŠIL, Karel UNTERMŰLLER, Helena WEISER, Radomír ŽALUD

Obsah

dle individuálních plánů

Výsledky učení

Studium základních děl komorní literatury a zároveň získávání zkušenosti v ensemblové hře. Katedry strunná, klávesová, dechová, případně bicích nástrojů v rámci výuky spolupracují.

Studium skladby kontrastního slohového období

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta a dostatečný hudební archiv.

Literatura

Individuální dle složení ansámblu

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na odborných cvičeních, nastudování a prezentování komorní skladby (duo s jiným nástrojem než je klavír nebo více interpretů).

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů