Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Klavír (Bc) – 3. ročník

Studijní obor: Klavír
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Hra na klavír 104KLV5 Z 10 2T 104KV6 Z 12 2T
Seminář klavíru 104SKV5 Z 2 2T 104SKV6 Z 2 2T
Dějiny a literatura klavíru 104DKV1 Z 2 2T 104DKV2 Z 2 2T
Didaktika klavírní hry (obor klavír) 104DIKV3 Z 1 2T 104DIKV4 ZK 1 2T
Komorní hra 121KH5 Z 4 2T 121KH6 ZK 4 2T
Koncertní praxe - klávesové nástroje
 
104KP2 Z 1
Vyučovatelská praxe klavíru 104VPK3 Z 1 1T 104VPK4 ZK 1 1T
Minimální počet kreditů za semestr 20 23
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Dějiny hudby 108DHU5 ZK 4 2T
Hudební estetika 108HES1 Z 5 1+1/T 108HES2 ZK 5 1+1/T
Proseminář tvorby kvalifikační práce 108PTKP Z 1 1PT
Minimální počet kreditů za semestr 9 5
Povinně volitelné předměty
Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia Z 1 1+1/T ZK 1 1+1/T
Minimální počet kreditů za semestr 1 1
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Klavír (Bc) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 30 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 0 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.