Didaktika klavírní hry (obor klavír) 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104DIKV4 ZK 1 2T česky letní

Garant předmětu

Alena VLASÁKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Peter TOPERCZER, Alena VLASÁKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Přednášky v rozsahu čtyř semestrů připravují klavírní interprety pro profesionální pedagogické působení na uměleckých školách všech stupňů, interpretačních kurzech, seminářích i v porotách soutěží. Přednášky jsou doplněny ve všech semestrech Vyučovatelskou praxí poskytující studentům na individuálních lekcích možnost samostatné výuky modelů. Předmět vyústí ve státní bakalářskou zkoušku pro získání pedagogické aprobace, kde je komplexně hodnocena praktická i teoretická úroveň výkonu posluchačů.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Praktická pedagogická analýza vybraných děl základního repertoáru konzervatoře.

Obsah kurzu

Didaktika se váže na všechny výukové postupy včetně specifikace metodických výstupů a kvality výstupů interpretačních oborů.

Doporučená nebo povinná literatura

Barenbojm, L.: Voprosy fortepiannoj pedagogiky i ispolnitelstva. Leningrad 1969.

Elder, D.: Pianists at Play. Londýn 1989.

Gieseking, W. - Leimer, K.: Piano technique. New York 1972.

Kochevitsky, G.: The Art of Piano Playing. Princeton 1976.

Lhevinne, J.: Basic Principles in Pianoforte Playing. New York 1972.

Magrath, J.: The Pianist´s Guide to Standard Teaching and Performance Literature. Alfred Publisching Co., USA - Library of Congress Catalog Number: 95-75642.

Mach, E.: Great Contemporary Pianists Speak for Themselves. New York 1988.

Moss, E.: More than Teaching. Toronto 1989.

Newman, W. S.: The Pianist´s Problems. New York 1974.

Sborník - Kol. autorů: Voprosy fortepiannogo iskusstva i ispolnitelstva. Moskva 1973.

Starosta, Miloslav: Cesty k umeniu klavírnej hry. AEPress s. r. o. a VŠMU, Bratislava 2006.

Učební plány konzervatoří pro předmět Hra na klavír.

Učební plány pro výuku povinného klavíru na konzervatoři.

Wolters, K.: Handbuch der Klavierliteratur zu zwei Händen. 4. vydání, Zürich -

Mainz 1994.

Notové materiály dle požadavků učebních plánů konzervatoří.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 1036
Učebna 1036 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
VLASÁKOVÁ A.
TOPERCZER P.

14:05–15:35
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:05–15:35 Alena VLASÁKOVÁ
Peter TOPERCZER
Učebna 1036 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů