Didaktika klavírní hry (obor klavír) 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104DIKV4 ZK 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíl předmětu:

Didaktika předmětů vyučovaných klavírním pedagogem na školách typu konzervatoře či VŠ, které připravují profesionální interprety nebo pedagogy; Hra na klavír, Povinný klavír, Doprovod - korepetice, Improvizace, Hra z listu, Metodika klavírní hry, Vyučovatelská praxe, Dějiny a literatura klavíru, Interpretační seminář.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Absolvované předměty Didaktika klavírní hry 1, Didaktika klavírní hry 2 a Didaktika klavírní hry 3.

Požadavky v rámci přednášek

Praktická pedagogická analýza vybraných děl základního repertoáru konzervatoře v hlavním oboru studia Hry na klavír. .

Obsah kurzu

Tematické okruhy:

Výsledky učení:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná studijní literatura

KOBLÍŽKOVÁ, Eugenie. Klavírní myšlení Ivana Klánského. Praha, Togga 2021. ISBN 978-80-7476-211-6

STAROSTA, Miloslav. Cesty k umeniu klavírnej hry. Bratislava: AEPress, 2006. ISBN 8088880696.

Doporučená literatura

WOLTERS, Klaus. Handbuch der Klavierliteratur zu zwei Händen. Zürich - Mainz: Atlantis Musikbuch-Verlag 1994. ISBN 978-3254002488.

HINSON, Maurice. Guide to the Pianist's Repertoire. Bloomington: Indiana University Press, 2013. ISBN 9780253010223.

KOCHEVITSKY, George. The Art of Piano Playing. Princeton: Alfred Music, 1996. ISBN 978-0874870688.

TICHÁ, Libuše. Slyšet a myslet u klavíru. Praha: NAMU, 2009. ISBN 978-80-7331-151-3

ZAMBORSKÝ, Stanislav. Hudba klavíra. Bratislava: VŠMU, 2015. ISBN 978-80-89439-67-6

Notové materiály dle požadavků analyzovaných klavírních skladeb pro výuku předmětu Hra na klavír na středních, vyšších odborných a vysokých školách.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška:

před katedrovou komisí. Student během ústní zkoušky prokáže, jak si osvojil a pochopil témata probíraná ve všech čtyřech semestrech Didaktiky klavírní hry.

Další požadavky: aktivita ve výuce, pedagogická analýza čtyř skladeb z různých období.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů