Vyučovatelská praxe klavíru 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104VPK3 Z 1 1T česky zimní

Garant předmětu

Alena VLASÁKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Peter TOPERCZER, Alena VLASÁKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Získávání praktických zkušeností v oblasti výuky klavírní hry a tvořivého přístupu k řešení pedagogických problémů při práci s mimořádně nadanými žáky ZUŠ a studenty konzervatoří a hudebních gymnázií.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Minimální účast ve výuce 80 %.

Vytvoření studijního plánu žáka a jeho systematická výuka. Vedení dokumentace o studiu žáka.

Příprava na semestrální koncert modelů a jeho písemné hodnocení, účast v odborné diskusi.

Obsah kurzu

Doporučená nebo povinná literatura

Aktuální učební plány základních uměleckých škol, konzervatoří a hudebních gymnázií.

Notové materiály pro studium probíraných skladeb.

Magrath, J.: The Pianist´s Guide to Standard Teaching and Performance Literature. Alfred Publisching Co., USA - Library of Congress Catalog Number: 95-75642

Wolters, K.: Handbuch der Klavier-literatur zu zwei Händen. 4. vydání, Zürich - Mainz 1994.

Hodnoticí metody a kritéria

Absolvování výuky modelů za přítomnosti vedoucího pedagoga. Zápočet.

Poznámka

Nesjou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů