Dějiny a literatura klavíru 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104DKV2 Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Helena WEISER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena WEISER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Ucelený přehled o klavírní literatuře významných skladatelů.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nesjou.

Obsah kurzu

Klavírní dílo význačných skladatelů od baroka po 20. století.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatuta: K Hoffmeister - Klavír; V.Helfert - Česká moderní hudba; M.Barvík - Sto slavných skladatelů

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní na přednáškách. Zápočet.

Poznámka

Nesjou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 1034
Učebna 1034 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
WEISER H.
12:30–14:00
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:30–14:00 Helena WEISER Učebna 1034 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů