Dějiny a literatura klavíru 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104DKV2 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Ucelený přehled o klavírní literatuře významných skladatelů.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nesjou.

Obsah kurzu

Klavírní dílo význačných skladatelů od baroka po 20. století.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatuta: K Hoffmeister - Klavír; V.Helfert - Česká moderní hudba; M.Barvík - Sto slavných skladatelů

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní na přednáškách. Zápočet.

Poznámka

Nesjou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů