Zjednodušený studijní plán Obor Klavír (Bc)

Katedra klávesových nástrojů

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavír

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
108DHU1 Dějiny hudby 1 Z 4
104KV1 Hra na klavír 1 Z 12
121KH1 Komorní hra 1 Z 2
108RS1 Rozbor skladeb 1 Z 5
104SKV1 Seminář klavíru 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Klavír (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
108DHU2 Dějiny hudby 2 ZK 4
104KV2 Hra na klavír 2 ZK 12
121KH2 Komorní hra 2 Z 2
108RS2 Rozbor skladeb 2 ZK 5
104SKV2 Seminář klavíru 2 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Klavír (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 4
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
108DHU3 Dějiny hudby 3 Z 4
104DIKV1 Didaktika klavírní hry (obor klavír) 1 Z 1
104KLV3 Hra na klavír 3 Z 11
121KH3 Komorní hra 3 Z 2
108RS3 Rozbor skladeb 3 Z 5
104SKV3 Seminář klavíru 3 Z 2
104VPK1 Vyučovatelská praxe klavíru 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 26
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Klavír (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
108DHU4 Dějiny hudby 4 ZK 4
104DIKV2 Didaktika klavírní hry (obor klavír) 2 ZK 1
104KLV4 Hra na klavír 4 ZK 11
121KH4 Komorní hra 4 ZK 2
104KP1 Koncertní praxe - klávesové nástroje 1 Z 1
108RS4 Rozbor skladeb 4 ZK 5
104SKV4 Seminář klavíru 4 Z 2
104VPK2 Vyučovatelská praxe klavíru 2 ZK 1
Kreditů z povinných předmětů 27
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Klavír (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 7
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
104DKV1 Dějiny a literatura klavíru 1 Z 2
108DHU5 Dějiny hudby 5 ZK 4
104DIKV3 Didaktika klavírní hry (obor klavír) 3 Z 1
104KLV5 Hra na klavír 5 Z 10
108HES1 Hudební estetika 1 Z 5
121KH5 Komorní hra 5 Z 4
104SKV5 Seminář klavíru 5 Z 2
104VPK3 Vyučovatelská praxe klavíru 3 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 29
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia Z 1
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Klavír (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia [108TZ]

Výběr pro třetí ročník, student si v zimním semestru vybere jeden předmět, ve kterém pokračuje i v letním semestru.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
104DKV2 Dějiny a literatura klavíru 2 Z 2
104DIKV4 Didaktika klavírní hry (obor klavír) 4 ZK 1
104KV6 Hra na klavír 6 Z 12
108HES2 Hudební estetika 2 ZK 5
121KH6 Komorní hra 6 ZK 4
104KP2 Koncertní praxe - klávesové nástroje 2 Z 1
104SKV6 Seminář klavíru 6 Z 2
104VPK4 Vyučovatelská praxe klavíru 4 ZK 1
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia ZK 1
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Klavír (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia [108TZ]

Výběr pro třetí ročník, student si v zimním semestru vybere jeden předmět, ve kterém pokračuje i v letním semestru.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 3
Celkem kreditů za ročník 60