Didaktika klavírní hry (obor klavír) 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104DIKV2 ZK 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíle výuky:

Dějiny klavírní hry a pedagogiky ve spojení s praktickou aplikací materiálů a názorů předních osobností minulosti do interpretační a pedagogické praxe současnosti.

Obsah předmětu vychází z historické posloupnosti a studia odborné literatury, dějin interpretace a klavírní pedagogiky od období renesance do současnosti.

Charakteristika hlavních vývojových období klávesové a klavírní pedagogiky. Základní cíle výchovy interpreta a způsoby výuky žáků v kontextu historického vývoje. Aplikace názorů vynikajících osobností minulosti do interpretační a pedagogické praxe. Oživení trvale platných myšlenek starých mistrů v současné klavírní pedagogice. Praktické využití znalostí historie při studiu z urtextových vydání skladeb, orientace v obtížnosti a stylových aspektech klavírního repertoáru a souvislosti vývoje názorů na klavírní hru z hlediska proměňujícího se nástroje, stylu i estetického zaměření. Analyzovaný repertoár je zaměřen na základní instruktivní literaturu pro klavír a výběr skladeb s pedagogickým zaměřením.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Absolvovaný předmět Didaktika klavírní hry 1

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a účast studenta v diskusích o prostudovaných audiovizuálních materiálech doporučených na přednáškách.

Obsah kurzu

Tematické okruhy:

do přelomu 19. a 20. století

Výsledky učení:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BACH, Carl Philipp Emanuel. Úvaha o správném způsobu hry na klavír. Paido, Brno 2002. ISBN 8073150255.

BÖHMOVÁ, Zdeňka. Kapitoly z dějin klavírních škol. Praha: Supraphon, 1973.

BÖHMOVÁ, Zdeňka. Slavní čeští klavíristé a klavírní pedagogové z 18. a 19. století. Praha: Supraphon, 1986.

STAROSTA, Miloslav. Kapitoly z dejín klavírneho umenia a pedagogiky klavírnej hry. Bratislava: VŠMU, 2000. ISBN 8085182742

Doporučená literatura:

BADURA-SKODA, Paul. Bach-Interpretation. Die Klavierwerke Johann Sebastian Bachs. Lilienthal: Laaber Verlag, 1990. ISBN 9783890071411.

BADURA-SKODA, Eva&Paul. Mozart-Interpretation. Wien-Stuttgart: Wancura, 1957.

BĚLSKÝ, Vratislav. Hudba baroka: provozovací praxe hudby 17. a 18. století. Brno: JAMU, 2010. ISBN 9788086928845.

EIGELDINGER, Jean-Jacques. Chopin: pianist and teacher as seen by his pupils. New York: Cambridge University Press, 1986. ISBN 9780521367097.

GEORGIEVA, Sylvia. Barokní afektová teorie. Praha: AMU 2013. ISBN 9788073312558.

GIESEKING, Walter, LEIMER, Karl. Piano technique. New York: Dover, 2013. ISBN 9780486317410.

Chasins, A.: Hovory o pianistech. Ego-press, Karlovy Vary 1996

JIRÁNEK, Josef. O Smetanových klavírních skladbách a jeho klavírní hře. Praha: 1930.

QUANTZ, Johann Joachim. Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu. Praha: Supraphon, 1990. ISBN 9788070581872.

RŮŽIČKOVÁ, Zuzana. Interpretační praxe v barokní hudbě se zřetelem k cembalu a klávesovým nástrojům. Praha: SPN, 1985.

Varró, M.: Dynamic Piano Teaching. Londýn 1997

Wolters, K.: Das Klavier. Schott, Mainz 1984

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška ústní.

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivita na přednáškách v diskusích o doporučených audiovizuálních materiálech.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů