Didaktika klavírní hry (obor klavír) 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104DIKV2 ZK 1 2T česky letní

Garant předmětu

Alena VLASÁKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Peter TOPERCZER, Alena VLASÁKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Přednášky v rozsahu čtyř semestrů připravují klavírní interprety pro profesionální pedagogické působení na uměleckých školách všech stupňů, interpretačních kurzech, seminářích i v porotách soutěží. Přednášky jsou doplněny ve všech semestrech Vyučovatelskou praxí poskytující studentům na individuálních lekcích možnost samostatné výuky modelů. Předmět vyústí ve státní bakalářskou zkoušku pro získání pedagogické aprobace, kde je komplexně hodnocena praktická i teoretická úroveň výkonu posluchačů.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

  1. Referát v rozsahu 20 minut, inspirativním způsobem pojednávající o vybraném studijním pramenu z oblasti historie klavírní hry a pedagogiky, obsahující ukázky praktického využití v klavírním repertoáru.
  2. Prokázání získaných znalostí v odborné diskusi o vylosovaném tématu.

Obsah kurzu

Didaktika se váže na všechny výukové postupy včetně specifikace metodických výstupů a kvality výstupů interpretačních oborů.Charakteristika hlavních vývojových období klávesové a klavírní pedagogiky. Základní cíle výchovy interpreta a způsoby výuky žáků. Aplikace názorů vynikajících osobností minulosti do interpretační a pedagogické praxe. Oživení trvale platných myšlenek starých mistrů v současné klavírní pedagogice. Praktické využití znalostí historie při studiu z urtextových vydání skladeb, orientace v obtížnosti a stylových aspektech klavírního repertoáru a souvislosti vývoje názorů na klavírní hru z hlediska proměňujícího se nástroje, stylu i estetického zaměření.

Doporučená nebo povinná literatura

Bach, C. Ph. E.: Úvaha o správném způsobu hry na klavír. Paido, Brno 2002.

Badura-Skoda, P.: Bach-Interpretation. Die Klavierwerke Johann Sebastian Bachs. Laaber Verlag 1993

Badura-Skoda, E.& P.: Mozart-Interpretation. Wien-Stuttgart 1957

Böhmová, Z.: Kapitoly z dějin klavírních škol. Supraphon, Praha 1973

Böhmová, Z.: Slavní čeští klavíristé a klavírní pedagogové z 18. a 19. století. Supraphon, Praha 1986

Eigeldinger, J.J: Chopin: pianist and teacher as seen by his pupils. Cambridge University Press 1988.

Chasins, A.: Hovory o pianistech. Ego-press, Karlovy Vary 1996

Keller, H.: Domenico Scarlatti. VŠMU Bratislava 2012

Kojanová, L., Novotný, P.: Bibliografia povodnej literatury pre klavír štvorručne, pre dva klavíry rozne komorné aj orchestrálne zoskupenia, skladby pre viac klavírov a viacručné. Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 2008

Leimer, K.: Modernes Klavierspiel nach Leimer-Gieseking. Mainz 1931

Magrath, J.: The Pianist´s Guide to Standard Teaching and Performance Literature. Alfred Publisching Co., USA - Library of Congress Catalog Number: 95-75642

Philipp, G.: Klavier Klavierspiel Improvisation. Lipsko 1984

Quantz, J. J.: Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1990

Rosen, Ch.: Klasicizmus. Haydn, Mozart, Beethoven. Hudobné centrum, Bratislava 2005

Růžičková, Z.: Interpretační praxe v barokní hudbě se zřetelem k cembalu a klávesovým nástrojům. SPN, Praha 1985

Starosta, M.: Kapitoly z dejín klavírneho umenia a pedagogiky klavírnej hry. VŠMU, Bratislava 2014

Sýkora, V. J.: Dějiny klavírního umění. Panton, Praha 1973 , II. část od str. 61

„Dějiny hry a pedagogiky“

Wolters, K.: Das Klavier. Schott, Mainz 1984

Zamborský, S.: Hudba klavíra. VŠMU Bratislava, Bratislava 2010

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách. Během semestru se vyžaduje samostatná četba.

Zkouška ústní.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 1036
Učebna 1036 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
VLASÁKOVÁ A.
TOPERCZER P.

12:30–14:00
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:30–14:00 Alena VLASÁKOVÁ
Peter TOPERCZER
Učebna 1036 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů