Hra na klavír 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104KV1 zápočet 12 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 282 až 342 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Ivan KLÁNSKÝ, František MALÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BARTOŠ, Kvitoslava BILINSKÁ, Ivo KAHÁNEK, Martin KASÍK, Ivan KLÁNSKÝ, Lukáš KLÁNSKÝ, Boris KRAJNÝ, František MALÝ, Helena WEISER

Obsah

Rámcová osnova.

I. ročník:

Výsledky učení

Dokonalé zvládnutí hlavního oboru a jeho technické a umělecké problematiky.

Bezpečná a hluboká orientace v hudebním odkazu minulosti i v jeho stylových období.

Studium sólového repertoáru i základního repertoáru komorní hudby s klavírem.

Seznámení s vysokoškolským prostředím, osvojení návyků vysokoškolského studia. Příprava na závěrečné zkoušky a zkoušky před kolegiem děkana koncem II. semestru.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

Základní klavírní literatura baroka, předklasicismu, vídeňského klasicismu, romantismu, impresionismu a stěžejního repertoáru 20. století (Prokofjev, Debussy, Ravel a další). Tato základní literatura bývá rozšířena o požadovaný repertoár pro různé klavírní soutěže na národní i mezinárodní úrovni.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělění zápočtu pedagogem hlavní ho oboru za plnění studijního plánu.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů