Vyučovatelská praxe klavíru 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104VPK1 Z 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Alena VLASÁKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Peter TOPERCZER, Alena VLASÁKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Získávání praktických zkušeností v oblasti výuky klavírní hry a tvořivého přístupu k řešení pedagogických problémů při práci s mimořádně nadanými žáky ZUŠ a studenty konzervatoří a hudebních gymnázií.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Minimální účast ve výuce 80 %.

Vytvoření studijního plánu žáka a jeho systematická výuka. Vedení dokumentace o studiu žáka.

Příprava na semestrální koncert modelů a jeho písemné hodnocení, účast v odborné diskusi.

Obsah kurzu

Doporučená nebo povinná literatura

Aktuální učební plány základních uměleckých škol, konzervatoří a hudebních gymnázií.

Notové materiály pro studium probíraných skladeb.

Magrath, J.: The Pianist´s Guide to Standard Teaching and Performance Literature. Alfred Publisching Co., USA - Library of Congress Catalog Number: 95-75642

Wolters, K.: Handbuch der Klavier-literatur zu zwei Händen. 4. vydání, Zürich - Mainz 1994.

Hodnoticí metody a kritéria

Absolvování výuky modelů za přítomnosti vedoucího pedagoga. Zápočet.

Poznámka

Nesjou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů