Vyučovatelská praxe klavíru 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104VPK2 ZK 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Získávání praktických zkušeností v oblasti výuky klavírní hry a tvořivého přístupu k řešení pedagogických problémů při práci s mimořádně nadanými žáky ZUŠ a studenty konzervatoří a hudebních gymnázií.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Vytvoření studijního plánu žáka a jeho systematická výuka. Vedení dokumentace o studiu žáka.

Příprava na semestrální koncert modelů a jeho písemné hodnocení, účast v odborné diskusi.

Obsah kurzu

Doporučená nebo povinná literatura

Aktuální učební plány základních uměleckých škol, konzervatoří a hudebních gymnázií.

Notové materiály pro studium probíraných skladeb.

Magrath, J.: The Pianist´s Guide to Standard Teaching and Performance Literature. Alfred Publisching Co., USA - Library of Congress Catalog Number: 95-75642

Wolters, K.: Handbuch der Klavier-literatur zu zwei Händen. 4. vydání, Zürich - Mainz 1994.

Hodnoticí metody a kritéria

Absolvování výuky modelů za přítomnosti vedoucího pedagoga. Zkouška.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů