Seminář klavíru 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104SKV3 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

František MALÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

František MALÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení se s kolektivem klávesové katedry, poslech teoretických přednášek a vystoupení spolužáků. Schopnost kriticky hodnotit umělecký výkon. Seminář je jedinou platformou na které se setkávají studenti všech ročníků, vzhledem k tomu, že většina výuky probíhá individuální výukou. Tříbí schopnost verbálně formulovat kritické postřehy a reakce na výkony kolegů.

Forma studia

Kontaktní výuka s praktickou hudební prezentací studenta.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Seminář není v pravém smyslu koncertním podiem, stává se tak jakousi „tvůrčí dílnou“ ověřující praktické schopnosti a úroveň momentální přípravy na koncertní výkon. Mimo seminář hodnotící přímé výkony může probíhat formou poslechového semináře (významné nahrávky minulosti), anebo diskuze u přiležitosti návštěvy zahraničních umělců.

Doporučená nebo povinná literatura

Hudební literatura od baroka po současnost.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na semináři.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost LIC-9022
Galerie HAMU

(Lichenštejnský palác)
MALÝ F.
10:30–12:00
(paralelka 1)
Výuka začíná 10. 10. 2022
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:30–12:00 František MALÝ Galerie HAMU
Lichenštejnský palác
Výuka začíná 10. 10. 2022 paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů