Dějiny a literatura klavíru 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104DKV1 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Helena WEISER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena WEISER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Pochopení historického vývoje klavíru až po současný moderní a dokonalý nástroj. Zvládnutí základních principů stavby a údržby současného klavíru.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Monochord. Temperované ladění. Klavichord. Klavicembalo. Vznik kladívkového klavíru. Rozdíl mezi anglickou a vídeňskou mechanikou. Současný kladívkový klavír, jeho výroba, značky atd.. Pedály a jejich funkce u kladívkového klavíru. Popis mechaniky pedálů, dusítek. Nepohyblivé části klavíru. Intonování a seřizování klavíru. Agrafy. Strunová část klavíru.Vývoj klaviatury. Dvojrepetiční mechanika. Ladění nástroje. Údržba nástroje. Drobné opravy. Tón na klavíru, jeho vlastnosti, způsob šíření zvukových vln atd.. Klaviatura, klávesy, jejich potah, vyvažování atd.. Pokusy o vylepšení klaviatury. Elektronika při výrobě klávesových nástrojů.

Doporučená nebo povinná literatura

Zd. Jílek: O klavíru

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní na přednáškách. Zápočet.

Poznámka

Nesjou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 1034
Učebna 1034 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
WEISER H.
12:30–14:00
(přednášková par. 1)
Výuka začíná 3. 10. 2022
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:30–14:00 Helena WEISER Učebna 1034 (HAMU)
Lichenštejnský palác
Výuka začíná 3. 10. 2022 přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů