Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Varhany (Bc) – 1. ročník

Studijní obor: Varhany
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Hra na varhany 104VA1 Z 13 2T 104VAR2 ZK 14 2T
Seminář varhan 104SVA1 Z 2 2T 104SVA2 Z 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 15 16
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702HAOU1 ZK 3 2ST 702HAOU2 ZK 3 2ST
Dějiny hudby 108DHU1 Z 4 2T 108DHU2 ZK 4 2T
Improvizace (varhany) 104IMP1 Z 1 1T 104IMP2 ZK 1 1T
Rozbor skladeb 108RS1 Z 5 2T 108RS2 ZK 5 2T
Minimální počet kreditů za semestr 13 13
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Varhany (Bc) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 28 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 2 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.