Hra na varhany 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104VAR2 ZK 14 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 329 až 399 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení se systémem vysokoškolského studia. Příprava na semestrální zkoušky a zkoušky před kolegiem děkana na zakončení letního semestru.

Stupňování a prohlubování získaných nástrojových dovedností v rovině stylové a výrazové. Podstatné rozšíření a doplnění repertoáru všech stylových období od doby renesance až ke skladbám soudobých autorů.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Minimální program:2 skladby 17.století, 2 závažné skladby J.S.Bacha, 1 skladba triového charakteru, 2 skladby období romantismu, 2 skladby 20.století.

Ve všech ročnících obdobně se stupňovanými požadavky na výrazovou a technickou vyspělost posluchače a s přihlédnutím k jeho individuálním schopnostem.

Doporučená nebo povinná literatura

J.P.Sweelinck a severoněmecká škola: N.Bruhns, V.Lübeck, D.Buxtehude, G.Böhm atd.

G.Frescobaldi a jihoněmecká škola: J.J.Froberger, J.K. Kerll, G.Muffat, J.Pachelbel atd.

francouzská barokní hudba - F.Couperin, L.N.Clérambault, N.Grigny atd.

J.S.Bach, F.Mendelssohn-Bartholdy, R.Schumann, J.Brahms, F.Liszt, J.Reubke, M.Reger - P.Hindemith, A.Schönberg

César Franck, C.Saint-Saëns, A.Guilmant, Ch.M.Widor., L.Vierne, M.Dupré, J.Alain, O.Messiaen, M.Duruflé, J.Langlais, G.Litaize - J.Klička, F.Musil, B.A.Wiedermann, L.Janáček, B.Martinů, M.Kabeláč, K.Slavický, M.Sokola, J.Hanuš, P.Eben, Z.Pololáník, M.Kopelent, M.Slavický, J.Teml atd.

koncerty a sólové skladby s orchestrem:

G.F.Händel, F.X.Brixi, J.Stamic, K.B.Kopřiva, J.Ch.Bach, C.P.E.Bach, E.M.Bossi, J.Rheinberger, J.Klička, F.Poulenc, P.Hindemith, M.Dupré, M.Kabeláč, E.Suchoň, J.Reinberger, J.Teml atd.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě úspěšného splnění studijního plánu jednotlivých ročníků a odehrání povinných koncertů v rámci fakulty.

Poznámka

Není.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů