Zjednodušený studijní plán Obor Varhany (Bc)

Katedra klávesových nástrojů

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Varhany

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
108DHU1 Dějiny hudby 1 Z 4
104VA1 Hra na varhany 1 Z 13
104IMP1 Improvizace (varhany) 1 Z 1
108RS1 Rozbor skladeb 1 Z 5
104SVA1 Seminář varhan 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Varhany (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
108DHU2 Dějiny hudby 2 ZK 4
104VAR2 Hra na varhany 2 ZK 14
104IMP2 Improvizace (varhany) 2 ZK 1
108RS2 Rozbor skladeb 2 ZK 5
104SVA2 Seminář varhan 2 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Varhany (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 3
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
108DHU3 Dějiny hudby 3 Z 4
104VAR3 Hra na varhany 3 Z 11
104IMP3 Improvizace (varhany) 3 Z 1
104IB1 Interpretace barokní hudby 1 Z 1
104ORG1 Organologie 1 (varhany) Z 1
108RS3 Rozbor skladeb 3 Z 5
104SVA3 Seminář varhan 3 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 25
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Varhany (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
108DHU4 Dějiny hudby 4 ZK 4
104VAR4 Hra na varhany 4 ZK 12
104IMP4 Improvizace (varhany) 4 ZK 1
104IB2 Interpretace barokní hudby 2 ZK 1
104KP1 Koncertní praxe - klávesové nástroje 1 Z 1
104ORG2 Organologie 2 (varhany) Z 1
108RS4 Rozbor skladeb 4 ZK 5
104SVA4 Seminář varhan 4 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 27
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Varhany (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 8
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
104DVA1 Dějiny a literatura varhan 1 Z 2
108DHU5 Dějiny hudby 5 ZK 4
104VAR5 Hra na varhany 5 Z 15
108HES1 Hudební estetika 1 Z 5
104IB3 Interpretace barokní hudby 3 Z 1
104SVA5 Seminář varhan 5 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 29
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia Z 1
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Varhany (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
104DVA2 Dějiny a literatura varhan 2 Z 2
104VA6 Hra na varhany 6 Z 17
108HES2 Hudební estetika 2 ZK 5
104IB4 Interpretace barokní hudby 4 ZK 1
104KP2 Koncertní praxe - klávesové nástroje 2 Z 1
104SVA6 Seminář varhan 6 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia ZK 1
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Varhany (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 3
Celkem kreditů za ročník 60