Hra na varhany 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104VA6 Z 17 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 404 až 489 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Stupňování a prohlubování získaných nástrojových dovedností v rovině stylové a výrazové. Podstatné rozšíření a doplnění repertoáru všech stylových období od doby renesance až ke skladbám soudobých autorů. Příprava na ukončení bakalářského studia a nastudování repertoáru pro absolventský bakalářský koncert. Při pokračování studia příprava repertoáru pro přijímací zkoušky na magisterský stupeň.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Minimální program:2 skladby 17.století, 2 závažné skladby J.S.Bacha, 2 skladby období romantismu, 2 skladby 20.století.

Ve všech ročnících obdobně se stupňovanými požadavky na výrazovou a technickou vyspělost posluchače a s přihlédnutím k jeho individuálním schopnostem.

Doporučená nebo povinná literatura

J.P.Sweelinck a severoněmecká škola: N.Bruhns, V.Lübeck, D.Buxtehude, G.Böhm atd.

G.Frescobaldi a jihoněmecká škola: J.J.Froberger, J.K. Kerll, G.Muffat, J.Pachelbel atd.

francouzská barokní hudba - F.Couperin, L.N.Clérambault, N.Grigny atd.

J.S.Bach, F.Mendelssohn-Bartholdy, R.Schumann, J.Brahms, F.Liszt, J.Reubke, M.Reger - P.Hindemith, A.Schönberg

César Franck, C.Saint-Saëns, A.Guilmant, Ch.M.Widor., L.Vierne, M.Dupré, J.Alain, O.Messiaen, M.Duruflé, J.Langlais, G.Litaize - J.Klička, F.Musil, B.A.Wiedermann, L.Janáček, B.Martinů, M.Kabeláč, K.Slavický, M.Sokola, J.Hanuš, P.Eben, Z.Pololáník, M.Kopelent, M.Slavický, J.Teml atd.

koncerty a sólové skladby s orchestrem:

G.F.Händel, F.X.Brixi, J.Stamic, K.B.Kopřiva, J.Ch.Bach, C.P.E.Bach, E.M.Bossi, J.Rheinberger, J.Klička, F.Poulenc, P.Hindemith, M.Dupré, M.Kabeláč, E.Suchoň, J.Reinberger, J.Teml atd.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě úspěšného splnění studijního plánu jednotlivých ročníků a odehrání povinných koncertů v rámci fakulty.

Poznámka

Není.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů