Organologie 1 (varhany)

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104ORG1 Z 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Pavel ČERNÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel ČERNÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Rozšířit obecné znalosti o varhanách a umožnit hlubší orientaci v jejich zvuku

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Znalost základních pojmů z nauky o varhanách na úrovni konzervatoře, viz publikace V. Bělský, Nauka o varhanách

Obsah kurzu

Rámcová osnova předmětu:

Vznik a šíření zvukového signálu

Sluchový vjem zvukového signálu

Fyzikální podstata hudebního nástroje

Vznik tónu v retné píšťale

Vliv parametrů retné píštaly na vlastnosti tónu

Menzurace retných píšťal

Vznik tónu v jazykové píšťale

Vliv parametrů jazykové píšťaly na vlastnosti tónu

Menzurace jazykových píšťal

Vzdušnice a jejich vliv na vlastnosti tónu

Doporučená nebo povinná literatura

Syrový, V.(2004): Kapitoly o varhanách

Nakladatelství AMU, Praha

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů