Dějiny a literatura varhan 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104DVA1 Z 2 1T česky zimní

Garant předmětu

Pavel SVOBODA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel SVOBODA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Získání základního přehledu o nástrojovém vývoji varhan od starověku po současnost a vysledování všech podstatných období vývoje varhanní literatury od středověku po tvorbu soudobých skladatelů.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Předmět sleduje vývoj varhan od antiky přes středověk, gotiku a renesanci. Dále sleduje vývoj nástroje v jednotlivých oblastech (Itálie, jižní Německo, severní Německo, Nizozemí, Španělsko, Francie, Čechy)

Doporučená nebo povinná literatura

F.Klinda: Organ v kultúre dvoch tisícročí, Bratislava 2000

M.Šlechta: Dějiny varhan a varhanní hudby, Praha 1985

V.Němec: Pražské varhany, 1944

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní na přednáškách.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů