Dějiny a literatura varhan 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104DVA1 Z 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Pavel SVOBODA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel SVOBODA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Získání základního přehledu o nástrojovém vývoji varhan od starověku po současnost a vysledování všech podstatných období vývoje varhanní literatury od středověku po tvorbu soudobých skladatelů.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Předmět sleduje vývoj varhan od antiky přes středověk, gotiku a renesanci. Dále sleduje vývoj nástroje v jednotlivých oblastech (Itálie, jižní Německo, severní Německo, Nizozemí, Španělsko, Francie, Čechy)

Doporučená nebo povinná literatura

F.Klinda: Organ v kultúre dvoch tisícročí, Bratislava 2000

M.Šlechta: Dějiny varhan a varhanní hudby, Praha 1985

V.Němec: Pražské varhany, 1944

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní na přednáškách.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů