Seminář varhan 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104SVA2 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Povinné vystoupení studentů na semináři, slovní hodnocení jejich výkonů, vypracování písemné teoretické práce na dané téma.

Forma studia

Kontaktní výuka s praktickou hudební prezentací studenta.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Seminární práce - témata: organologie, významné historické nástroje, portréty předních skladatelů píšících pro varhany, rozbory významných děl varhanní literatury po stránce kompoziční i interpretační.

Poslech důležitých nahrávek varhanní hudby všech stylových období, přehrávky jednotlivých studentů před veřejným vystoupením s diskusí za účasti celého varhanního oddělení.

Doporučená nebo povinná literatura

Varhanní literatura od raného baroka po současnost.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na seminářích.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů